Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Veiarbeid i Madlamarkveien og Klovsteinveien

Kart med oversikt over de 4 etapene med arbeidet i Madlamarkeveien
Oversikt over arbeidet i Madlamarkveien

Prosjektbeskrivelse

Arbeidet i Madlamarkveien er ferdig, og vi jobber nå med å legge nye vann- og avløpsledninger i Klovsteinveien og Klovsteinbakken. Dette arbeidet er planlagt ferdig i september 2019.

Vårt videre arbeid i Klovsteinbakken vil føre til nytt kjøremønster for dere som bor i Herlaugsbakken fra nummer 24. Vi skal jobbe for å holde krysset åpent hele tiden, men dette gjøre at dere en periode må kjøre via Skjalgsbakken og i neste omgang må kjøre via Hognes gate. Omkjøringen vil bli skiltet. 

Omkjøringsvei Hognes gate
Omkjøringsvei Hognes gate

Konsekvenser for trafikantene generelt 

Endret gå- sykle- og kjøremønster vil bli skiltet.

Ettersom anlegget skrider frem, vil vi måtte foreta nye endringer. Det vil bli informert på denne siden, og det blir sendt ut varsel om ny informasjon på SMS.

Vi er dessverre nødt til å lede biltrafikken inn på det som i dag er gang- og sykkelveier. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle bilister om å kjøre ytterst forsiktig, og ta hensyn til deres egne og naboens skolebarn. Og selvfølgelig alle andre gående og syklende.

Ny midlertidig skolevei

Det kan føles utrygt for de små med store maskiner. For å sikre at barna kommer seg trygt til skolen, har vi satt opp et forslag til alternativ skolerute for de som til vanlig går igjennom anleggsområdet:

Vi skal nå starte gravingen i friområdet (Hundremeterskogen), mellom Hognes gate og Rollaugs gate. Vi foreslår at de som bor nord for Rollaugs gate går nordover. De som bor sør for Hognes gate kan benytte Hognes gate og undergang under Madlamarkveien.

Når vi kommer ut av skogen i Klovsteinbakken , vil vi anbefale at de som bor øst i Hognes gate å benytte stier som er i skogen.

Se grønn rute på bildene under. (Rødt er grøft)

Midlertidig skolevei.jpg
Midlertidig skolevei

Midlertidig skolevei.jpg
Midlertidig skolevei

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det blir lagt en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Anleggstrafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Det kan foregå anleggsarbeid på ettermiddag- og kveldstid for at vi skal bli snarest mulig ferdig i Madlamarkveien. 

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om anleggsarbeidet.

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Kari Eriksen

prosjektleder

Mobil:
909 65 514