Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Nordre del av Madlamarkveien vil bli lagt om i forbindelse med anleggsarbeid fra mars til februar 2018.

Kart med oversikt over de 4 etapene med arbeidet i Madlamarkeveien
Oversikt over arbeidet i Madlamarkveien

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet. (Senere også i Klovsteinveien og nordre del av Klovsteinbakken, men det vil ikke berøre trafikken i samme grad.)

Konsekvenser for trafikantene generelt

Omvei for deg som går eller sykler

Gang- og sykkelvei opp mot Molkeholen er midlertidig stengt for å gi plass til omkjøringsvei som er etablert forbi anleggsområdet. De som går kan bruke trappen opp mot næringsbyggene på Molkeholen. Syklister og andre som triller må ta veien om andre siden av Madlamarkveien, slik kartet viser. Å sykle via turstien mellom Molkeholen og Morgedalsveien kan være et alternativ for noen.

Saktegående trafikk forbi anleggsområdet

Trafikken i det midlertidige kjørefeltet langs første del av Madlamarkveien vil gå sakte forbi et trangt anleggsområde. De som skal til og fra Ullandhaug og UiS kan gjerne kjøre om Hafrsfjord og Grannes.

Busstopp ute av drift

Busstoppet ved Molkeholen, i nordgående retning, er stengt i anleggsperioden. 

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det blir lagt en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Anleggstrafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Det vil foregå anleggsarbeid på ettermiddag- og kveldstid for at vi skal bli snarest mulig ferdig i Madlamarkveien.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om anleggsarbeidet:

Jeanette Tjøstheim Olsen, trafikkansvarlig
Telefon: 475 00 765

Kine Homleid Johansen, anleggsleder
Telefon: 928 63 654

Kari Eriksen, prosjektleder
Telefon: 909 65 514