Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Nordre del av Madlamarkveien vil bli lagt om i forbindelse med anleggsarbeid fram til og med mars 2018.

Kart med oversikt over de 4 etapene med arbeidet i Madlamarkeveien
Oversikt over arbeidet i Madlamarkveien

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet. Arbeidet i Madlamarkveien kommer til å foregå ut mars 2018. Etter dette vil vi starte opp med det samme arbeidet i Klovsteinveien og nordre del av Klovsteinbakken, men dette vil ikke berøre trafikken i Madlamarkveien i like stor grad.
Mer informasjon om arbeidet i Klovsteinveien vil komme etter hvert.

Konsekvenser for trafikantene generelt

Omvei for deg som går eller sykler

Gang- og sykkelvei opp mot Molkeholen er midlertidig stengt for å gi plass til omkjøringsvei som er etablert forbi anleggsområdet. De som går kan bruke trappen opp mot næringsbyggene på Molkeholen. Syklister og andre som triller må ta veien om andre siden av Madlamarkveien, slik kartet viser. Å sykle via turstien mellom Molkeholen og Morgedalsveien kan være et alternativ for noen.

I forbindelse med omlegging av trafikken i Madlamarkveien er vi nødt for å flytte innkjørselen til Klovsteinveien. Den blir flyttet til parkeringen ved Molkeholen ca. 30m lengre nord for dagens plassering. Trafikken blir omdirigert hit til arbeidet er ferdig i Madlamarkveien, ca. mars.

Ny midlertidig skolevei


Anleggets nåværende plassering gjør at vi må legge om skoleveien for de som går på Madlamark skole. Det kan føles utrygt for de små med store maskiner. For å sikre at barna kommer seg trygt til skolen, har vi satt opp en alternativ skolerute for de som til vanlig går igjennom anleggsområdet( se skisse). Skoleveien mot sør vil bli skiltet, og vi anbefaler at skolebarna benytter denne veien. Snakk gjerne med barna om den midlertidige skoleveien.

Skolevei Madla
Skolevei Madla

Etter tilbakemelding fra beboere rundt Madlamark skole har vi valgt å oppdatere midlertidig skolevei.
Se grønn rute på bildet under.

 

Midlertidig skolevei
Midlertidig skolevei

Saktegående trafikk forbi anleggsområdet

Trafikken i det midlertidige kjørefeltet langs første del av Madlamarkveien vil gå sakte forbi et trangt anleggsområde. De som skal til og fra Ullandhaug og UiS kan gjerne kjøre om Hafrsfjord og Grannes.

Busstopp flyttes

Busstoppet ved Klovsteinveien 1 blir i løpet av uke 6 flyttet mot Madlamarkveien 6, dette fordi fortauene ved anlegget må stenges.

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det blir lagt en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Anleggstrafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Det kan foregå anleggsarbeid på ettermiddag- og kveldstid for at vi skal bli snarest mulig ferdig i Madlamarkveien. 

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. Fjellet vi har truffet på i Madlamarkveien er dessverre veldig hardt fjell. Dette gir oss en ekstra utfordring og reduserer framdriften vår en god del. Vi regner derfor ikke med å være ferdig i Madlamarkveien før i mars 2018. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om anleggsarbeidet.

Jeanette Tjøstheim Olsen

trafikkansvarlig

Mobil:
475 00 765

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Kari Eriksen

prosjektleder

Mobil:
909 65 514