Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Veiarbeid i Madlamarkveien og Klovsteinveien

Kart med oversikt over de 4 etapene med arbeidet i Madlamarkeveien
Oversikt over arbeidet i Madlamarkveien

Prosjektbeskrivelse

Arbeidet i Madlamarkveien er mer eller mindre ferdig. Det gjenstår bare et arbeid for Lyse før anleggsarbeidet her er helt ferdig.

Vi må grave oss opp til Lyses strømskap i Klovsteinveien for å koble en del kabler der, før vi får fullført kablearbeidet ved innkjørselen til Madlamarkveien 2, 2a, 4 og 6. Når dette er ferdig, vil vi reetablere området ved innkjørselen.

Ellers fortsetter Stavanger kommune arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger i Klovsteinveien og Klovsteinbakken. Dette arbeidet er planlagt ferdig i mai 2019.

Anleggsarbeidet medfører at utkjørsel fra Klovsteinveien blir stengt som vist på bildet under.

Arbeidet vil føre til endret kjøremønster i Klovsteinveien, Sotes gate, Frodes gate, Rollaugs gate og Herlaugsbakken.

Grøft og stengt vei
Grøft og stengt vei

Konsekvenser for trafikantene generelt 

Endret gå- sykle- og kjøremønster vil bli skiltet.

Ettersom anlegget skrider frem, vil vi måtte foreta nye endringer. Det vil bli informert på denne siden, og det blir sendt ut varsel om ny informasjon på SMS.

Vi er dessverre nødt til å lede biltrafikken inn på det som i dag er gang- og sykkelveier. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle bilister om å kjøre ytterst forsiktig, og ta hensyn til deres egne og naboens skolebarn. Og selvfølgelig alle andre gående og syklende.

Omkjøring ved Frodes gate.jpg
Omkjøring ved Frodes gate

Beboere videre opp i Klovsteinveien, må benytte midlertidig omkjøringsvei i Herlaugsbakken.

Omkjøring Klovsteinveien

Ny midlertidig skolevei

Anleggets nåværende plassering gjør at vi må legge om skoleveien for de som går på Madlamark skole. Det kan føles utrygt for de små med store maskiner. For å sikre at barna kommer seg trygt til skolen, har vi satt opp en alternativ skolerute for de som til vanlig går igjennom anleggsområdet( se skisse). Skoleveien mot sør vil bli skiltet, og vi anbefaler at skolebarna benytter denne veien. Snakk gjerne med barna om den midlertidige skoleveien.

Se grønn rute på bildet under.

Midlertidig skolevei
Midlertidig skolevei

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det blir lagt en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Anleggstrafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Det kan foregå anleggsarbeid på ettermiddag- og kveldstid for at vi skal bli snarest mulig ferdig i Madlamarkveien. 

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om anleggsarbeidet.

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Kari Eriksen

prosjektleder

Mobil:
909 65 514