Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Anleggsarbeid i Madlamarkveien ved Madlakrossen

Veiarbeid i Madlamarkveien og Klovsteinveien

Kart med oversikt over de 4 etapene med arbeidet i Madlamarkeveien
Oversikt over arbeidet i Madlamarkveien

Prosjektbeskrivelse

Arbeidet i Madlamarkveien er mer eller mindre ferdig. Det gjenstår bare et arbeid for Lyse før anleggsarbeidet her er helt ferdig.

Vi må grave oss opp til Lyses strømskap i Klovsteinveien for å koble en del kabler der, før vi får fullført kablearbeidet ved innkjørselen til Madlamarkveien 2, 2a, 4 og 6. Når dette er ferdig, vil vi reetablere området ved innkjørselen.

Vi kommer til å starte på jobben med å ferdigstille arbeidet for Lyse i uke 3. Vi kommer først til å grave i fortauet på vestsiden av Madlamarkveien. Gravingen vil skje rett utenfor boligblokken Madlamarkveien 1a-f. Fortauet vil i uke 3 bli stengt og gående må benytte andre alternativ. Se skisse under. 

Alternativ rute for gående.jpg
Alternativ rute for gående

I uke 5 vil vi ferdigstille arbeidet for Lyse, som er ved innkjørselen til Madlamarkveien 2, 2a, 4 og 6. Arbeidet vil mulig berøre den ene parkeringsplass hos Madlamarkveien 6. Grøften som er markert med gul vil bli gravd i en to gang, slik at biler hele tiden kan kjøre inn til SiS bolig. Vi kommer også til å krysse over til Madlamarkveien 2 (grøft markert lilla) i en to gang, slik at biler kommer seg forbi. Det kan muligens bli litt kvelds/nattjobbing for å berøre folk minst mulig.

Skisse grøfter.jpg
Skisse grøfter

Ellers fortsetter Stavanger kommune arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger i Klovsteinveien og Klovsteinbakken. Dette arbeidet er planlagt ferdig i juni 2019.

 

Vi regner med å være i Hognes gate med grøften, i slutten av mars 19.

Anleggsarbeidet medfører at utkjørsel fra Klovsteinveien blir stengt som vist på bildet under.

Arbeidet vil føre til endret kjøremønster i Klovsteinveien, Sotes gate, Frodes gate, Rollaugs gate og Herlaugsbakken.

Grøft og stengt vei
Grøft og stengt vei

Konsekvenser for trafikantene generelt 

Endret gå- sykle- og kjøremønster vil bli skiltet.

Ettersom anlegget skrider frem, vil vi måtte foreta nye endringer. Det vil bli informert på denne siden, og det blir sendt ut varsel om ny informasjon på SMS.

Vi er dessverre nødt til å lede biltrafikken inn på det som i dag er gang- og sykkelveier. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle bilister om å kjøre ytterst forsiktig, og ta hensyn til deres egne og naboens skolebarn. Og selvfølgelig alle andre gående og syklende.

Omkjøring ved Frodes gate.jpg
Omkjøring ved Frodes gate

Omkjøring Rollaugs gate.jpg
Omkjøring Rollaugs gate
Beboere videre opp i Klovsteinveien, må benytte midlertidig omkjøringsvei i Herlaugsbakken.

Omkjøring Klovsteinveien

Ny midlertidig skolevei

Det kan føles utrygt for de små med store maskiner. For å sikre at barna kommer seg trygt til skolen, har vi satt opp et forslag til alternativ skolerute for de som til vanlig går igjennom anleggsområdet:

Vi skal nå starte gravingen i friområdet (Hundremeterskogen), mellom Hognes gate og Rollaugs gate. Vi foreslår at de som bor nord for Rollaugs gate går nordover. De som bor sør for Hognes gate kan benytte Hognes gate og undergang under Madlamarkveien.

Når vi kommer ut av skogen i Klovsteinbakken , vil vi anbefale at de som bor øst i Hognes gate å benytte stier som er i skogen.

Se grønn rute på bildene under. (Rødt er grøft)

Midlertidig skolevei.jpg
Midlertidig skolevei

Midlertidig skolevei.jpg
Midlertidig skolevei

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det blir lagt en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Anleggstrafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Det kan foregå anleggsarbeid på ettermiddag- og kveldstid for at vi skal bli snarest mulig ferdig i Madlamarkveien. 

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om anleggsarbeidet.

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Kari Eriksen

prosjektleder

Mobil:
909 65 514