Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Buøyskole og Runeveien

Buøyskole og Runeveien

Oversiktsbilde Bu√ły skole og Runeveien

 

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca. 300 meter vannledning som går gjennom Buøy skole og i deler av Runeveien. Arbeidet vi bli utført av Nordbø Maskin og Pipeliner AS. Ledning som skal renoveres er markert med gult på kartutsnittet. Det vil bli gravd 5 groper slik at vi får tilgang til rørene. Første steg er rengjøring av rørets innvendige overflate. Etter rengjøring inspiseres rørene innvendig med et kamera for å avdekke tilstanden. Når de gamle rørene er rengjort, klargjort og eventuelle øvrige tiltak er gjennomført, installerer vi et nytt rør inni det gamle røret. Man får da en helt ny røroverflate og forlenget levetid på det gamle røret uten å grave opp hele trasèen/gaten. Ved benyttelse av slike metoder, reduserer man mengden anleggstrafikk og inngripen i nærmiljøet betraktelig

Framdrift

Oppstart vil bli i midten av september. Vi starter opp med å grave frem groper som ledning skal føres i fra. Etter dette startet Pipeliner opp sin jobb med rengjøring, inspeksjon og montering av nytt rør. Arbeidet er beregnet til å ta ca. 8-9 uker. Målet er å være ferdig i løpet av november 2019.

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler sentralt i gatene. Det vil også være gravemaskiner tilstede. Anleggsbilene kan gjerne stå noe ugunstig parkert ift. publikum/trafikk, men vi forsøker å gjøre dette så smidig som mulig. Arbeidet vil kunne føre til noe dårligere trafikkflyt og fremkommelighet enn normalt og vi ber om at skilting rundt dette respekteres og følges. 

Den ene gangstien bak skolen vil bli stengt. Informer gjerne barna deres om alternativ skolevei, se bilde. Vi ber av sikkerhetsmessige årsaker om at publikum - og barn spesielt - ikke oppsøker våre maskiner og utstyr og at skilt og sperringer respekteres. Det vil også ligge info på Buøy skole sin hjemmeside.

Skolevei
Skolevei

Under installasjon av strømper og i noen av de forberedende fasene vil det oppstå støy fra maskiner og kjøretøy. Arbeidet skal ikke medføre sjenerende lukt.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00.

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte anleggsleder.

Kontaktinformasjon

Petter Nylend

Anleggsleder

Mobil:
934 66 480
E-post:
petter@nordbomaskin.no