Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Etablering av sykkelkryssing i Hjelmelandsgata

Etablering av sykkelkryssing i Hjelmelandsgata

Tryggere for syklister i Hjelmelandsgata

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal etablere sykkelkryssing i Hjelmelandsgata. Dette er under bygging og etableres for å gjøre det tryggere for syklister å krysse mellom Hjelmelandsgata og Niels Abels gate.

Kartutsnitt hvor det skal lages tryggere sykkelkryssing i Hjelmelandsgata
Hjelmelandsgata

Prosjektet startet opp i uke 42, det gjenstår noe asfaltarbeid og rødmaling før prosjektet er helt ferdig

Prosjektet er ferdig i løpet av april

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger kan det også bli arbeid på ettermiddag og kveldstid.

I forbindelse med prosjektet kommer vi til å stenge et kjørefelt i Hjelmelandsgata av gangen. Fortauene blir holdt åpne for gående og syklende.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Geir Henningsen, oppsynsmann
Mobil: 908 89 402
E-post: geir.henningsten@​​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen, anleggsleder
Mobil: 928 63 654
E-post: kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no