Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Fornyelse av overvannsledning i Kannikgata

Fornyelse av overvannsledning i Kannikgata

flyfoto over anleggsområdet

 

Prosjektbeskrivelse


Stavanger kommune skal utbedre deler av overvannsledningen som går i Kannikgata. Denne gangen fra Orknøygata til Niels Juels gate. Ledningen skal fornyes ved å trekke en ny plastledning i det gamle røret. Ved å benytte denne metoden reduserer vi mengden gravingen som må til. Det vil i utgangspunktet bli en gravegrop utenfor Orknøygata 7 og en ved Niels Juels gate 12. Mulig det også blir en gravegrop ved Kannikgata 49.  Dette er trekkegroper som må til for å trekke den nye ledningen inn i den gamle. Det blir litt størrelse på disse gropene, da ledningen ligger så dypt som 5m ned i bakken og vi må ivareta sikkerhet til de som skal jobbe der.

Den ene gravegropen kommer i konflikt med Tujiaen som vokser ved Orknøygata 7. Denne må derfor fjernes slik at sikkerheten ivaretas. Tujiaen må også fjernes da den kommer i konflink med ny sykkelvei som er under planlegging for bygging til høsten.

Arbeidet med gravingen starter i starten på mai og så håper vi å kunne utføre trekkingen i uke 22. Arbeidet har varighet på ca. 6 uker. Det er Plan- og anleggsavdelingen i kommunen som utfører gravingen.

Det vil på et senere tidspunkt komme et større VA-prosjekt i området. Det er usikkert når dette kommer i gang. I første omgang nå er det kun utbedring av overvannsledningen som skal gjennomføres.  

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret i gatene der gropen blir. Ledningen som skal trekkes inn vil også bli liggende bort over veien og fortauet i Olav Nilssons gate.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Dere som bor nord for Orknøygata 7 må benytte omkjøring via Munkehagen og Kannikgata. 

flyfoto med anleggsområdet og omkjøringsruter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no