Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Fornyelse av vann- og avløpsledninger ved Madlasandnes og Skytterlagsveien

Fornyelse av vann- og avløpsledninger ved Madlasandnes og Skytterlagsveien

Hva skjer? Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Utbyggingsavdelingen, jobber med prosjektering av ny vannledning mellom Madlasandnes og Skytterlagsveien. Vi gjør oppmerksom på at avgrensningen ikke er endelig og følgelig kan bli endret. Hovedhensikten med prosjektet er å utbedre eksisterende vannledning som forsyner boliger og gårder mellom Madlasandnes og Skytterlagsveien (gullinje). I søndre enden skal ny ledning tilkobles eksisterende vannledning. Det vurderes å justere traseen gjennom hagene (området merket med turkis). Eksisternde kommunal ledning som går bort til Kiellandstien skal kobles ut (oransjlinje), og eventuelle boliger tilknyttet denne kobles over til vannledningsnette i Kiellandstien. Deler av ledningen vurderes fornyet ved hjelp av en metode som krever mindre graving. Planarbeidet vil medføre behov for innmåling av eksisterende terreng, grunnundersøkelser, kartlegging av eksisterende ledninger og kummer. Så dere kan oppleve personer som går i området her de neste ukene for å gjøre diverse innmålinger. Hvordan berører dette deg? Det er den offentlige vannledningen som i hovedsak skal skiftes og der den graves vil vi reetablere området. Stikkledninger til husene vil kobles til ny hovedledning. Dersom det viser seg at den private delen av stikkledningen er i dårlig stand, vil eier pålegges utskifting for egen regning. For vannledninger gjelder det typisk om vannledningen er galvanisert. Kan du bidra med informasjon? Stavanger kommune vil sette stor pris på all informasjon dere måtte ha om ledningsanlegget på deres eiendom, slik at vi kan ta hensyn til dette under prosjektering og under anlegg. Informasjon kan gis på epost til prosjektleder hos Stavanger kommune kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no, eller på telefon 92 86 36 54 Fremdrift Foreløpig anleggsoppstart er satt til mai 2022. Når anleggsoppstart nærmer seg vil det bli sendt SMS som informerer om dette. På kommunens nettside, under ‘her graver kommunen’, vil det bli opptettet en egen nettside for prosjektet