Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Fornyelse av vannledning i Madlaveien

Fornyelse av vannledning i Madlaveien

flyfoto over anleggsområdet.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal fornye vannledningen som krysser Madlaveien. Det skal trekkes en ny plastledning i det gamle røret, noe som vil medføre noe graving i fortau og rabatter. Det skal etter planen ikke være nødvendig å grave i selve veien. Fortauet vil bli stengt, og alternativ vei for myke trafikanter vil bli skiltet.

Arbeidet starter opp i slutten på juli og er planlagt ferdig i september. Arbeidet vil bli utført av Plan- og anleggsavdelingen i Stavanger kommune.

Vannforsyning i anleggsperioden

Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning over bakken som vi kobler til boligene. Dette vil trolig skje i løpet av uke 30 og 31. Det kan hende at en rørlegger må inn hos dere for å koble dere til det provisoriske vannet. Midbøe vil da kontakt med de av dere det gjelder for å avtale tidspunkt for tilgang til huset.   

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet. Dere skal da få beskjed.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden 

Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men enkelte dager vil arbeidet strekke seg ut til ettermiddagen og kvelden. Bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil føre til støy og støv. Finner vi fjell under overflaten kan det bli nødvendig med sprenging og meisling, noe som vil føre ekstra støy. 

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene.

flyfoto over midlertidig vei for gående og syklende i anleggsperioden.

Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området.  
 
Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.  

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no