Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ivar Aasens vei

Ivar Aasens vei

flyfoto over anleggsområdet
Vannledning/Grøftetrase

 

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vannledning, fornye avløpsledningene ved strømping (fornyes innvendig ved å trekke gjennom nytt fleksibelt rør gjennom det gamle) og etablere sykkelprioritert gate. Arbeidet vil foregå i Ivar Aasens vei, deler av Nordahl Griegs vei og noen meter i Åsmund Vinjes vei.

Hensikten er å forbedre hovedsykkelruten og fremkommeligheten for myke trafikanter. I tilegg er eksiterende ledningsnett i svært dårlig forfatning og må skiftes.

Ivar Aasens vei skal opparbeides som regulert med 5 meter kjørebane, ca. 2 meter fortau på nordsiden og ca. 3 meter fortau på sørsiden. Selve kjørebanen blir opparbeidet som sykkelprioritert gate med rødt dekke i kjørearealet. Gateparkering fjernes. 

Nordahl Griegs vei skal utvides med 2 meter for å etablere sykkelvei med fortau.

Arbeidet starter opp i juni 2020. og skal etter planen være ferdig i mai 2021.

Videre arbeid etter asfaltering

Da var asfalt på plass og vei/GS nærmer seg 100%. Arbeid som gjenstår nå før prosjektet er 100% er påfylling av jord/planering både hos noen grunneiere og langs sykkelsti. Vi skal også ha litt veimerking  langs sykkelsti samt rødmaling i Ivar Aasen vei til slutt. Vi gjør det vi kan for at dette arbeidet skal bli gjort så fort som mulig. Selve rødmalingen til slutt må vente en måned etter asfalt er lagt pga. feste i ny asfalt.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. Vannledning oppå bakken blir lagt først av vår oppsynsmann. Dere vil ikke bli kontaktet av rørlegger før vannledningen ligger klar på eiendommen deres for oppkobling.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperiode


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Leif Harald Hansen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 410
E-post:
leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no