Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Graving i Avaldsnesgata, Niels Abels gate, Lyder Sagens gate og Paradissvingen

Graving i Avaldsnesgata, Niels Abels gate, Lyder Sagens gate og Paradissvingen

Paradissvingen og strekningen fra Lyder Sagens gate i krysset med Haukelisgata til Avaldsnesgata i krysset med Hjelmelandsgata er stengt for trafikk fram til 30. april 2020 på grunn av anleggsarbeid i regi av Lyse Elnett.

Strekningen Lyder Sagens gate - Avaldsnesgata være stengt ut april 2020. Det samme gjelder Paradissvingen opp til Lyder Sagens gate.

Krysset mellom Kirkegårdsveien, Paradisveien og Paradissvingen åpner igjen i slutten av desember 2019.

Konsekvenser for trafikk og adkomst

Adkomsten fra Kirkegårdsveien til Lagård gravlund og kapell er åpen. Mellom Kirkegårdsveien og Paradisveien kan syklister og gående passere. Trappa opp til Birkelandsgata er åpen. Den har fått en skinne slik at sykler kan trilles opp trappa. Må trappa stenges i perioder, blir omveien skiltet.

Syklister og gående vil ellers ikke kunne passere gjennom veiene det foregår graving i. 

Det er skiltet alternativ rute for syklister via Opheimgata og Erichstrupsgate.

Ny midlertidig innkjørsel til Niels Abels gate er etablert via Hjelmelandsgata.

Adkomst til eiendommene blir tilpasset fortløpende etter hvert som arbeidet skrider fram.

Berørte bussruter er lagt om midlertidig. Se informasjon på kolumbus.no.

Om anleggsarbeidet

Arbeidet som skal gjøres er siste del av saneringen av vann- og avløpsanlegg i Avaldsnesgata, og etablering fjernvarmerør.

Arbeidet utføres av Nordbø Maskin AS på vegne av Lyse Elnett. Som eier av veiene har Stavanger kommune godkjent planene for anlegget.

Arbeidet skjer tett på boliger og eiendommer. Det vil føre med seg noe støv og støy. Lyse og enreprenørene vil arbeide for at belastningen for de berørte blir så liten som mulig og har ansvar for god kommunikasjon med berørte beboere.

Neste og siste etappe i 2020

Når disse strekningen med anleggsarbeid er ferdige, tar Lyse fatt på den siste strekningen i dette prosjektet, Lyder Sagens gate ovenfor Paradissvingen og ned mot krysset med Haukeligata. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig før 17. mai 2020.

Se også: Graving i Avaldsnesgata

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om anleggsarbeidet, kan du kontakte byggeleder Egil Ramstrøm, er@novaform.no, Mobil 400 36 168