Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Graving i Avaldsnesgata

Graving i Avaldsnesgata

Etablering av miljøgate i Avaldsnesgata

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal etablere miljøgate i Avaldsnesgata, på strekningen mellom kryss Hjelmelandsgata/ Avaldsnesgata til kryss Erfjordgata/ Avaldsnesgata. Miljøgata skal opparbeides komplett med ny veg oppbygging, nye fortau, opphevde vegkryss og komplett nytt drens– og sluksystem. Det skal også etableres trær langs  sørsiden av gata .

Eksisterende vann- og avløpsanlegg skal saneres og skiftes ut på strekningen og det skal etableres nytt VA–anlegg  og fjernvarmeledninger. Alle tilknyttede  stikkledninger skal skiftes ut fra ny hovedledning til grense kommunal vei/ privat eiendom

Fremdrift: anlegget har oppstart 06.03.19 og skal være ferdig april 2021.

Se også: Graving i Avaldsnesgata, Niels Abels gate, Lyder Sagens gate og Paradissvingen

Avaldsnesgata anleggsområde
Avaldsnesgata anleggsområde

Nattarbeid

Av hensyn til skolebarn og buss i rute måtte noe av arbeidet utføres på nattestid. Dette arbeidet er nå ferdigstilt og resterende arbeid vil bli utført på dagtid.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen. La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

Kontaktinformasjon

Lars Kramper

byggeleder, Stavanger kommune

Mobil:
908 37 448
E-post:
lars.kramper@stavanger.kommune.no

Jan-Erik Sørbø

Anleggsleder

Mobil:
406 38 544
E-post:
jeas@rygg-maskin.no