Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Graving i Eikegreina

Graving i Eikegreina

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i Eikegreina. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning.  Vi kommer også til å legge om eksisterende avløpssystem, fra fellessystem til separatsystem. Da blir det lagt en ledning for kloakk, og en ledning for overvann (regn/tak /drensvann). De aller fleste stikkledningene er i dag fellessystem og skal separeres helt inn til husveggen. Berørte hagearealer vil bli reetablert. I overgangen mellom kommunal og privat del av stikkledningene vil det bli satt ned en samlekum. 

Arbeidet starter opp i aug. 2018 og skal etter planen være ferdig i løpet av feb. 2019 

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.  

Her graver kommunen i Eikegreina
Her graver kommunen i Eikegreina

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:
Oppsynsmann: Leif Harald Hansen
Telefon: 908 89 410
E-post:  leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no

Anleggsleder: Stig Toadalen
Telefon:  952 95 070
E-post: stig.toadalen@stavanger.kommune.no