Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Graving i Lomviveien

Graving i Lomviveien

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca. 390 meter vannledning i Grågåsveien og Lomviveien. Arbeidet vi bli utført av firmaet Pipeliner AS. Gaten som blir berørt er markert med gult på kartutsnittet. Det vil bli gravd tre startgroper slik at vi får tilgang til rørene ved Lomviveien 36, Grågåsveien 7 og 20. Første steg er rengjøring av rørets innvendige overflate. Etter rengjøring inspiseres rørene innvendig med et kamera for å avdekke tilstanden. Når de gamle rørene er rengjort, klargjort og eventuelle øvrige tiltak er gjennomført, installerer vi et nytt rør inni det gamle røret. Man får da en helt ny røroverflate og forlenget levetid på det gamle røret uten å grave opp hele gaten. Ved benyttelse av slike metoder, reduserer man mengden anleggstrafikk og inngripen i nærmiljøet betraktelig.

Oversiktsbilde over graveanlegg i Lomviveien
Oversiktsbilde over graveanlegg i Lomviveien

Framdrift

Det aller første vi må starte med er å finne ut hvem som er koblet til vannledningene i område, da det finnes lite informasjon om dette i våre arkiver.  Vi vil derfor foreta en prøvestengning torsdag 30.08.18 fra 08.00-13.00, for å finne ut hvem som mister vannet. Vi vil så fortsette med å legge provisoriske vannledninger til de som er koblet til vannledningene som skiftes. Dette arbeidet kan fort ta to uker. Når vannet er på plass vil startgropene bli gravd. Etter dette startet Pipeliner opp sin jobb med rengjøring, inspeksjon og montering av nytt rør. Dette arbeidet vil ta ca. 3 uker. Målet er å være ferdig i løpet av november 18.

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler sentralt i gatene. Det vil også være gravemaskiner tilstede. Anleggsbilene kan gjerne stå noe ugunstig parkert ift. publikum/trafikk, men vi forsøker å gjøre dette så smidig som mulig. Arbeidet vil kunne føre til noe dårligere trafikkflyt og fremkommelighet enn normalt og vi ber om at skilting rundt dette respekteres og følges.

Under installasjon av strømper og i noen av de forberedende fasene vil det oppstå støy fra maskiner og kjøretøy. Arbeidet skal ikke medføre sjenerende lukt.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00 

Kontaktinformasjon

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Geir Henningsen

oppsynsmann

 

Mobil:
908 89 402
E-post:
geir.henningsen@​stavanger.kommune.no

Thor-Atle Størksen

prosjektleder Pipeliner

 

Mobil:
477 09 856
E-post:
tas@​pipeliner.no