Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Graving i Tjensollveien, L.W. Hansens gate, Anders Bærheims gate

Graving i Tjensollveien, L.W. Hansens gate, Anders Bærheims gate

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i deler av Tjensvollveien og Anders Bærheims gate.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i  deler av Tjensvollveien og Anders Bærheims gate. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning.  Vi kommer til å bytte ut og senke felles ledning, legge ekstra overvannsledning og skifte vannledning. Vi skal koble på eksisterende stikkledninger fra hus i tomtegrense, der vil det bli satt ned en samlekum.

Kart som viser området over gravearbeid i Tjensvollveien
Kart som viser området over gravearbeid i Tjensvollveien

Arbeidet starter opp i feb/mar.19 og skal etter planen være ferdig i sept. 20.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen eller via utekran hvis der lar seg gjøre. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

I dette prosjektet skal vi senke og utvide grøften slik at stikkledninger fra hus får korrekt fall mot hovedledninger i veien. Vi regner med at det er mye fjell i området og det fører til at vi må meisle eller sprenge. Mye fjell gjør at dette vil ta tid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet. Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig!

Kontaktinformasjon

Leif Harald Hansen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 410
E-post:
leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no

Stig Toadalen

Anleggsleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no