Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Håhammerbrautene VA anlegg

Håhammerbrautene VA anlegg

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med reparasjon av to vannledningsbrudd på eksisterende 100 mm kommunal vannledning i Håhammerbrautene, ble det oppdaget at vannledningen av duktilt støpejern fra 1980, var totalt gjennomkorrodert på flere steder og måtte fornyes så raskt som mulig. Stavanger kommune ved Plan og anlegg vil i februar/mars starte dette arbeidet, som dessverre også gjør det nødvendig å grave i den del av Håhammerbrautene som ble asfaltert i 2019.  Videre vil arbeidet medføre utbedring av noen stikkledninger på avløp som er feilkoblet. 

Arbeidet starter opp i februar/mars 2021 og skal etter planen være ferdig i oktober 2021.

flyfoto over anleggsområdet.
Oversikt over anleggsområde

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning på bakken som vi kobler til inne i boligen. De midlertidige vannledningene vil bli rullet ut først over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil en rørlegger ta kontakt med de det gjelder for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Midlertidig omkjøringsvei

I Håhammerbrautene er det smal vei. For at både utrykningskjøretøy og dere som bor der skal kunne komme forbi grøften vil vi lage en midlertidig anleggsvei. Dette vil berøre flere private eiendommer. Omkjøringsveien vil ligge langsgående, mellom eksisterende vei og sjø. Områdene vi berører vil bli satt i stand igjen når prosjektet er ferdig. Se tegning av midlertidig anleggsvei nedenfor. Spørsmål om anleggsvei kan rettes til prosjektleder.

kart over omkjøringsvei.

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Leif Harald Hansen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 410
E-post:
leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no