Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Hetlandsgata, Langgata, Nedre Dalgate, Kongsteinmauet og Kongsteinsgata

Hetlandsgata, Langgata, Nedre Dalgate, Kongsteinmauet og Kongsteinsgata

PROSJEKTBESKRIVELSE


Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Kongsteinsgata, Hetlandsgata, Langgata, Kongsteinsmauet og Nedre Dalgate. Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1866- 93 og er i stedvis i svært dårlig forfaring. Det skal samtidig legges nye kabler for Lyse og det skal skiftes gatelys.

Arbeidet starter i september 2016 og skal etter planen vare fram til juli 2017. Det er Plan og anleggsavdelingen i kommunen som skal utføre arbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Anleggsarbeidet vil bli gjennomført med anleggsmaskiner og lastebiler, noe som vil føre til utfordringer med støy og støv. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

VANNFORSYNING

I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging. Det er aktuelt å legge inn provisorisk vannforsyning til eiendommene som er koblet til vannledningen som skal skiftes ut. Provisorisk vannforsyning innebærer at det legges en liten ledning rett på bakken som kobles inn i boligen. Boliger som trenger provisorisk vannforsyning vil bli kontaktet i forkant slik at rørlegger får adkomst til å koble ledninger til boligen. I perioder med kaldt vær må man la vannet renne litt, slik at ikke vannet i den provisoriske vannledningen fryser. Spørsmål om provisorisk vann rettes til oppsynsmann på anlegget.

KONTAKTPERSONER

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Oppsynsmann: Peder Byberg

Mobil: +4790872551

E-post: peder.byberg@stavanger.kommune.no

Anleggsleder: Terje Berentsen

Mobil: +4790837447

E-post: terje.berentsen@stavanger.kommune.no