Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Bygging av infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren

Bygging av infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune samarbeider med Stavanger utvikling og Østerhus om utbyggingen. Når arbeidet er ferdig vil det ha bli bygget, og tilrettelagt for cirka 880 nye boliger, gode trafikkforhold, trygge gang- og sykkelveier, lekeplasser og gode forbindelser til og mellom grøntområdene på Hundvåg. Det er også avsatt areal til offentlige bygg som sykehjem, utvidelse av Skeie skole og ny barnehage. 

Første byggetrinn

Det første byggetrinnet er nå i gang. Arbeidet i dette byggetrinnet omfatter vann- og avløpsledninger, vei, sykkelvei, tursti, belysning, undergang og friområder. I forbindelse med bygging av en  rundkjøring i krysset Hundvåg ring – Husebøhagen, vil veien bli flyttet et lite stykke sørover. Det første byggetrinnet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2022.

 

Oversikt
Her bygges det

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at det legges en vannledning over bakken som kobles til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med de dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.  Berørte husstander vil bli varslet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv. Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men det kan i perioder bli utført arbeid på ettermiddag og kveldstid.  Det er lagt inn rutiner for å avdempe støvplager.

Prosjektet vil gi informasjon direkte til Skeie skole for å sørge for at skoleveien skal være trygg for barna som bor i området, og alle som ferdes rundt anleggsområdet bes om å vise varsomhet.

Er det fjell i grunnen, må entreprenøren sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Omkjøringsveier vil bli skiltet. 

Informasjon til beboere

For mer informasjon se informasjonsskriv

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Vanessa Venema

prosjektleder

Telefon:
908 85 442
E-post:
vanessa.venema@stavanger.kommune.no

Anders Rolandsen

byggeleder

Telefon:
993 76 973
E-post:
ar@consult1.no