Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Bygging av infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren

Bygging av infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal bygge infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren på Hundvåg.

Utbyggingen vil gjennomføres i flere etapper over mange år. Første byggetrinn skal etter planen starte våren 2021, og være ferdig i 2022. Det første byggetrinnet omfatter vann- og avløpsledninger, vei, sykkelvei, tursti, belysning, undergang og friområder. I forbindelse med bygging av en rundkjøring skal Hundvåg ring delvis flyttes et lite stykke nordover.

Oversikt
Oversikt

Se utklipp som viser utbyggingsområdet Atlanteren.

Informasjon til beboere

For mer informasjon se informasjonsskriv

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider entreprenøren også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må entreprenøren sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Vanessa Venema

prosjektleder

Telefon:
908 85 442
E-post:
vanessa.venema@stavanger.kommune.no

Anders Rolandsen

byggeleder

Telefon:
993 76 973
E-post:
ar@consult1.no