Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Kannikgata blir sykkelprioritert

Kannikgata blir sykkelprioritert

KORT FORTALT

Kannikgata, mellom Møllegata og Solagata, skal bli sykkelprioritert.  

Illustrasjon: Kannikgata etter at arbeidet er utført

Illustrasjon: Kannikgata etter at arbeidet er utført
Egil Bjørøen

Plan og anleggsavdelingen i Stavanger kommune ønsker å informere om at Kannikgata blir omgjort til en sykkelprioritert gate.

Det ble våren 2021 gjennomført en høringsrunde der innbyggere kunne komme med innspill og kommentarer til planen.

Hva er en sykkelprioritert gate 

I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen, men syklister blir prioritert. Til forskjell fra i sykkelgater er altså biltrafikk tillatt, men bilistene må vise spesielt hensyn, og tilpasse kjøremønsteret til syklistene. Fotgjengere har eget fortau.

Fra før har Møllegata, Seehusens gate og deler av Jens Zetlitz gate blitt omgjort til sykkelprioriterte gater. Kannikgata er del av Stavangers hovedsykkelnett og når gaten blir sykkelprioritert kobles den allerede sykkelprioriterte Møllegata sammen med Sykkelstamvegen og Sørmarksruta på andre siden av tunellen ved St. Svithuns plass. Tiltaket skaper et mer sammenhengende sykkelnett i Stavanger sentrum og øker sikkerheten og framkommeligheten for syklister. 

Hva skal gjøres?

Arbeidet vil foregå i flere faser. I første omgang så vil strekningen mellom Solagata og Møllegata bygges om. Dette innebærer at veien mellom Solagata og Schiøtz gate stenges i løpet av uke 32, og arbeidet skal etter planen bli ferdig i løpet av høsten. 

Kannikgata vil bygges etter samme prinsipper som vi har gode erfaringer med i Møllegata. Den sykkelprioriterte gaten vil få et rødt dekke i midten. Det vil også skiltes og merkes på forsvarlig måte for brukerne. Utenom de parkeringsplassene i gata som er oppmerket og avgiftsbelagte, vil det bli forbudt å parkere i Kannikgata. Parkering må skje på egen tomt eller i sidegatene. 

På strekningen mellom kryssene Schiøtz gate og Solagata skal det også gjennomføres et planlagt vann- og avløpsarbeid i 2021. 

Bredden på kjørebanen i Kannikgata endres, ny kjørebanebredde blir 5,0 m. Fortauene blir da 0,5 m bredere på hver side.  Belysningen i Kannikgata skal også oppgraderes.

I perioden med arbeid blir omkjøringsmuligheter skiltet, og det vil bli gjort tiltak for at arbeidet skal være så lite forstyrrende som mulig for dere som bor i gaten.  

Omkjøring

Vi oppfordrer alle som går, sykler og kjører i området til å velge andre ruter enn gjennom Kannikgata. Det vil bli satt opp omkjøring både for de som bor vest for og øst for Solagata. Omkjøring vil bli skiltet.