Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Etablering av gatetun i Kristine Berges gate og Dalaneveien miljøgate

Etablering av gatetun i Kristine Berges gate og Dalaneveien miljøgate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ønsker å få etablere gatetun i Kristine Berges gate og bygge ny Miljøgate i deler av Dalaneveien etter reguleringsplan 2667 Varden som ble vedtatt 3.09.20 i Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Vi ønsker med dette infoskriv å invitere berørte beboere å komme med innspill til vedlagt forslag i prosjektet.

Kristine Berges gate

Gatetun i Kristine Berges gate fungerer i dag som bindeledd mellom de omkringliggende grønne offentlige friområdene som Varden består av.

Deler av Kristine Berges gate er allerede reetablert i forbindelse med utskifting Va-ledninger. Konsept med nytt gatetun må sees i sammenheng og koordineres med dette.

Prosjektbeskrivelse av gatetun er beskrevet i vedlegg og vi ønsker tilbakemelding på foreslått løsning.

flyfoto over anleggsområdet

Dalaneveien

I Dalaneveien er det utarbeidet forslag om fortau langs deler av veien. Det er ønske om å plante noen trær i veien og begrense parkering.

Prosjektbeskrivelse av opparbeidelse av vei, fortau, beplanting og parkering er beskrevet i vedlegg og vi ønsker tilbakemelding på foreslått løsning.

flyfoto over anleggsområdet

Frist for tilbakemelding

Det er på grunn av korona viruset umulig å ha et infomøte som ville være den normale kommunikasjon mellom kommunen og berørte. Gravearbeidene har pågått en stund og vi trenger derfor en snarlig tilbakemelding for å unngå stopp i anlegget.

Ønsker tilbakemelding innen 30.10.2020

Kontaktinformasjon

Rolf Øyvind Østefjells

prosjektleder, Stavanger kommune

Mobil:
951 15 164
E-post:
rolf.ostefjells @stavanger.kommune.no