Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskiftinger av ledningsanlegg i Liveien

Utskiftinger av ledningsanlegg i Liveien

Flyfoto som viser anleggsområdet i Lieveien

 

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal skifte ut AF-ledning, og foreta en forenklet separering av fellesledningen i Liveien på Hinna. Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1960-65 og er stedvis i svært dårlig forfatning.

Vannledning skal skiftes ut samtidig. De aller fleste stikkledninger ligger som fellessystem og skal separeres frem til overgangen mellom offentlig og privat areal. Berørte hagearealer skal reetableres til opprinnelig stand og det skal settes ned samlekum/overgangskum i overgangen mellom kommunal og privat del av stikkledningen.

Eksisterende vei skal reetableres med overbygning i henhold til kommunalteknisk veinorm og utvides på enkelte partier. Alle eksisterende sandfang skal også skiftes ut.

Framdrift

Oppstart vil bli i løpet av januar 2020 og forventes ferdig desember 2020. Arbeidet vil bli utført av Nordbø Maskin AS.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Stikkledninger fra hovedledning til bolig

Når vi skifter ut hovedledninger i vei vil vi utføre en videoinspeksjon av stikkledninger inn til hus. Der det avdekkes private stikkledninger som er dårlig kan dere bli pålagt å skifte ut disse.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Helge Viken

formann Nordbø Maskin AS

Mobil:
975 50 564
E-post:
helge@nordbomaskin.no

Ørjan Larsen

prosjektleder 

Mobil:
458 69 302
E-post:
orjan.larsen@stavanger.kommune.no