Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Mosvangen

Mosvangen

Flyfoto som viser anlegggsområdet ved Mosvangen

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca. 300 meter vannledning som går gjennom skogsareal ved Mosvangen. Arbeidet vi bli utført av Nordbø Maskin og Pipeliner AS. Ledning som skal renoveres er markert med gult på kartutsnittet. Det vil bli gravd 2 groper slik at vi får tilgang til rørene. Første steg er rengjøring av rørets innvendige overflate. Etter rengjøring inspiseres rørene innvendig med et kamera for å avdekke tilstanden. Når de gamle rørene er rengjort, klargjort og eventuelle øvrige tiltak er gjennomført, installerer vi et nytt rør inni det gamle røret. Man får da en helt ny røroverflate og forlenget levetid på det gamle røret uten å grave opp hele trasèen. Ved benyttelse av slike metoder, reduserer man mengden anleggstrafikk og inngripen i nærmiljøet betraktelig.

Framdrift

Oppstart vil bli i uke 49. Vi starter opp med å grave frem groper som ledning skal føres i fra. Etter dette starter Pipeliner opp sin jobb med rengjøring, inspeksjon og montering av ny ledning. Arbeidet er beregnet til å ta ca. 4-5 uker. Målet er å være ferdig i begynnelsen av januar 2020.

Trafikk og støy i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler i området. Vi ber av sikkerhetsmessige årsaker om at publikum - og barn spesielt - ikke oppsøker våre maskiner og utstyr og at skilt og sperringer respekteres. Det vil også forkomme noe støy i forbindelse med arbeidene.

Arbeidstid

I forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00.

Kontakt

Spørsmål om prosjektet kan rettes til anleggsleder

Kontaktinformasjon

Petter Nylend

Anleggsleder

Mobil:
934 66 480
E-post:
petter@nordbomaskin.no