PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Her graver kommunen
 4. Nytorget blir park

Nytorget blir ny park

Nytorget skal forvandles fra å være en grå plass dominert av asfalt og biler, til et attraktivt parkområde for mennesker, aktiviteter og rekreasjon. Anleggsarbeidet pågår fram mot byjubileet i 2025.

Åpen plass udner trær, med sittergrupper, uteservering, en syklist og noen som går.

Gata på nedre torg blir forvandlet til et område for rekreasjon, aktiviteter og myke trafikanter.

Om den nye parken på Nytorget

Opparbeidelsen av Nytorget park strekker seg fra og med Langgata i øst til og med Hospitalgata i vest.

Området rundt Nytorget, med omriss av planområdet som er beskrevet i teksten på siden.

På øvre torg skal det etableres en grønn park for lek og rekreasjon, der eksisterende trær blir bevart. I tillegg planter vi flere mindre trær og busker.

Nedre torg blir en bilfri ferdselssone for gående og syklende. Det blir regnbed med mindre trær og beplantning, og gode plasser for uteservering. Her vil det bli rom til mange typer aktiviteter. Petrikirka får plass for arrangementer utendørs.

Parkområde med trær plener sittegrupper og mange mennesker mellom husene på Nytorget.
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Både øvre og nedre del av torget blir bilfritt, med nødvendig unntak for varelevering og utrykningskjøretøy.

Den hundre år gamle jugendmuren mellom nedre og øvre torg, med sin majestetiske rekke av trær, er en viktig del av Nytorgets identitet i dag, og blir det også i framtiden.

Prosessen fram mot ny park

 • Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med konseptet «Tre hus og et langbord».
 • En prøvepark ble etablert på Nytorget i 2020. Den ble, som planlagt, en inspirasjonskilde for idemyldring og medvirkning. 

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

 • Forprosjekt med tilhørende konsepter for utvikling av grønt og bilfritt byrom på Nytorget ble vedtatt i Stavanger formannskap januar 2022.
 • Arbeidet med en gatebruksplan startet opp juni 2022. En gatebruksplan forklarer hvordan en eller flere gater skal brukes, og hvilke hensyn som må bli tatt til ulike typer bruk av området. En viktig del av arbeidet med planen har vært avklaringver med andre byggeprosjekter tett på Nytorget. Planen blir politisk behandlet tidlig i 2023.
 • Prosjektering som var nødvendig for arbeidet med  gatebruksplanen og vann- og avløpsplan, startet opp i august 2022.
 • Videre detaljprosjektering fortsetter når gatebruksplanen er politisk vedtatt.

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

Byggingen av parken på Nytorget vil skje i to deler:

 • Anleggsarbeidet på nedre torg starter når VA-arbeidene nærmer seg slutten.
 • Arbeidet på øvre del av torget starter når byggearbeidene er fedige på Metropolis og Mediebyen.

1. Kartlegging og utvikling

 • Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med konseptet «Tre hus og et langbord».
 • En prøvepark ble etablert på Nytorget i 2020. Den ble, som planlagt, en inspirasjonskilde for idemyldring og medvirkning. 

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

2. Prosjektering

 • Forprosjekt med tilhørende konsepter for utvikling av grønt og bilfritt byrom på Nytorget ble vedtatt i Stavanger formannskap januar 2022.
 • Arbeidet med en gatebruksplan startet opp juni 2022. En gatebruksplan forklarer hvordan en eller flere gater skal brukes, og hvilke hensyn som må bli tatt til ulike typer bruk av området. En viktig del av arbeidet med planen har vært avklaringver med andre byggeprosjekter tett på Nytorget. Planen blir politisk behandlet tidlig i 2023.
 • Prosjektering som var nødvendig for arbeidet med  gatebruksplanen og vann- og avløpsplan, startet opp i august 2022.
 • Videre detaljprosjektering fortsetter når gatebruksplanen er politisk vedtatt.

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

3. Bygging

Byggingen av parken på Nytorget vil skje i to deler:

 • Anleggsarbeidet på nedre torg starter når VA-arbeidene nærmer seg slutten.
 • Arbeidet på øvre del av torget starter når byggearbeidene er fedige på Metropolis og Mediebyen.

 

Gode spor av medvirkning

I medvirkningsprosessene ble det stadig gjentatt at muren og trerekken måtte bli bevart. I gatebruksplanen for Nytorget er derfor jugendmuren vernet og trærne regulert til bevaring.

Andre innspill fra medvirkningsprosessene, som kommunen har tatt hensyn til er

 • variert og frodig vegetasjon
 • muligheter for å sette seg ned og nyte medbrakt mat og takeaway fra områdets serveringssteder
 • lekeområder
 • bruk av farger og et lekent og uformelt utrykk
 • bruk av gjenbruksmaterialer
 • åpne vannelementer og gressplener
 • torg for bruktmarked
 • bevaring av eksisterende brosteinsbelegg og historiske fasader.

Vann- og avløpsnettet skiftes ut

I forbindelse med opparbeidelsen av parken, skal Stavanger kommune også skifte ut og legge om hele vann- og avløpsnettet (VA-anlegget) på Nytorget.

Det omfatter også Langgata mellom Nytorget og Verksgata, og Bergelandsgata sørover til Hetlandsgata.

De delene av Langgata og Bergelandsgata som blir gravd opp, blir etterpå fornyet med bedre forhold for dere som går og sykler.

Kart som viser hvor vann-og avløpsledninger skal fornyes, fra Bergelandsgata over Nytorget og ned Langgata.

Andre prosjekter på Nytorget

Tre andre prosjekter tett på Nytorget:

Planlegging og bygging av parken på Nytorget skjer i tett samarbeid med disse prosjektene, fordi:

 • Alle prosjektene skal ha naturbasert overvannshåndtering, der vann skal være en ressurs og et element i utformingen av parken og andre uteområder. Nedbør som ikke forsvinner ned i grunnen (blir fordrøyd på egne arealer), vil bli ledet videre til parken og regnbedene på torget.
 • Alle prosjektene er avhengig av de samme arealene for byggerigg og atkomst til anleggsområdene.
 • Parken på øvre torg kan ikke bli opparbeidet før de to prosjektene Metropolis og Mediebyen er ferdig bygget.
 • I tillegg skal flere aktører som har kabler i grunnen, enten bytte ut eksisterende gamle anlegg eller legge nye kabler i forbindelse med kommunens gravearbeider. Noe av disse kabel-arbeidene er knyttet til Metropolis og Mediebyen.

Konsekvenser for beboere, næringsdrivende og besøkende

Alt anleggsarbeid fører dessverre med seg midlertidige ulemper for dem det berører. Vanlige ulemper er begrenset adkomst, støy, støv og anleggstrafikk.

Siden dette arbeidet foregår i byens intime sentrum, vil det skje tett på noen som bor og arbeider der, og berøre ekstra mange. Byggearbeidene rundt Nytorget vil forsterke ulempene.

I Stavanger kommune skal vi gjøre det vi kan for å begrense ulempene, og ikke minst informere berørte på best mulig måte underveis.

Nytorget og byjubileet i 2025

Logo for Stavangers byjubileumParken på Nytorget skal etter planen stå ferdig til byjubiléet Stavanger 2025, og er tilknyttet jubileumsprosjektet Pedersgata 2025.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til smilende kvinne med mørkt hår.

Grete Bastlid

prosjektleder

Mobil:
913 65 570
E-post:
grete.bastlid@stavanger.kommune.no