Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Nytt fortau og utvidning av sving i Øvre Vågen

Nytt fortau og utvidning av sving i Øvre Vågen

flyfoto over anleggsområdet.

 

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal bygge fortau mellom nybygg Hundvågparken og Notveien. Strekningen er på 620 meter fordelt på to etapper hvorav ca. 530 meter bygges i denne omgang (se område merket med gult). I tillegg til fortau skal parkeringen ved barnehage struktureres samt svingen ved Øvre Vågen 2 utvides. Etappe 2 vil starte i første kvartal i 2021.

Kjøreveien opprettholder bredde på 5 meter som i dag.

Det skal monteres nytt gatelys på hele strekningen da eksisterende gatelys er av varierende kvalitet.

Fremdrift

Byggeperioden starter opp begynnelsen av oktober, og er planlagt ferdig mars 2021. Arbeidet vil bli utført Nordbø Maskin AS.

Fra tirsdag 09.02 kl 09.00 og frem til og med torsdag 18.02 blir veien ved Øvre Vågen 10 stengt pga. arbeid med å utbedre dårlig overvannsledning og legge nye stikkledninger inn til tomt.

Følg merket omkjøring via Nedre og Midtre Vågen.

Stenging ved Øvre vågen
Stenging ved øvre vågen

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men enkelte dager kan arbeidet strekke seg ut til ettermiddagen og kvelden. Bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil føre til støy og støv. Finner vi fjell under overflaten kan det bli nødvendig med sprenging og meisling, noe som vil føre ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene.

Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig. 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Kristoffer Østbø

anleggsleder for Nordbø Maskin

Mobil:
934 66 499
E-post:
kristoffer@nordbomaskin.no

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no