Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Nytt sykehus - arbeid med tilkomst og klargjøring av tomt

Nytt sykehus - arbeid med tilkomst og klargjøring av tomt

Bygging av kommunalteknisk infrastruktur i forbindelse med nytt universitetssykehus i Stavanger.

 

Prosjektbeskrivelse

Helse Stavanger HF er byggherre for nytt universitetssykehus på Ullandhaug i Stavanger. Det nye sykehuset skal settes i drift 2023. I forbindelse med utbygging av sykehuset skal Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen bygge kommunalteknisk infrastruktur. Arbeidene er omfattende og fordelt på flere entrepriser. Arbeidene starter med opparbeidelse av infrastruktur for tilkomst og klargjøring av tomt. Dette omfatter:

  • Etablering av midlertidig anleggsavkjørsel på Madlaveien
  • Etablering av anleggsveier på området
  • Framføring av vann og avløp 
  • Etablering av ny vannvei for overvann
  • Vegetasjonsrydding og trefelling

 

Fremdrift

Arbeidet med første infrastrukturentreprisen starter opp august 2018 og skal etter planen være ferdig mars 2019.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid.  Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Takk for at dere viser hensyn til arbeider som foregår langs veger og følg skilt ved trafikk omlegging for å ivareta sikkerheten for alle.

Kontaktinformasjon

Jenny Karlsson

Prosjektleder

Mobil:
902 83 237
E-post:
jenny.karlsson@​stavanger.kommune.no

John Harveland

Prosjektleder, Risa

Mobil:
992 75 964
E-post:
tommy.maland@risa.no

Tommy Mæland

Anleggsleder, Risa

Mobil:
992 75 964
E-post:
tommy.maland@risa.no

Halvor S. Karlsen

Prosjektleder, Helse Stavanger

Telefon:
481 51 577
E-post:
halvor.seyffarth.karlsen@sus.no