Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ormøy Vest

Ormøy Vest

Flyfoto som viser anleggsområdet på Ormøy Vest.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal etablere en ny kommunal pumpestasjon og koble til private utslipp på vestsiden av Ormøy. Det eksisterer i dag flere private utslippsledninger, og fjerning av disse inngår i Stavanger kommunes kloakkrammeplan. I forbindelse med prosjektet legges en ny spillvannsledning nordover fra stasjonen for å koble til eksisterende private utslipp. Når anlegget er ferdig opparbeidet vil spillvannet bli pumpet over til kloakkbehandlingsanlegget på Roaldsøy, og ikke lengre gå rett i sjøen langs dette strekket.

Arbeidet starter opp i januar 2020 og vil ha en varighet på ca. 12 måneder. Det er Bjelland AS som skal utføre arbeidet på vegne av Stavanger kommune.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret ved Ormøyveien 75.

Flyfoto som viser brakkerigg.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Gunnar Rege

anleggsleder, Bjelland AS

Mobil:
992 80 601

Ørjan Larsen

Prosjektleder

Mobil:
458 69 302
E-post:
orjan.larsen@stavanger.kommune.no