Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Østre del av verket

Østre del av verket

PROSJEKTBESKRIVELSE

Eksisterende mur langs Reidar Berges gate må rives. Det skal bygges ny mur av betong som forblendes med naturstein.

Det skal legges nye vann og avløpsledninger i Kaisegata. Det skal settes opp nye lysmaster i Øvre Banegate og i Kaisegata.

VANNFORSYNING

Det kan bli korte perioder med vannavstenging i anleggsperioden. En provisorisk vannforsyning blir lagt til eiendommene som er koplet på bakken som koples inne i boligen. Berørte husstander vil bli kontaktet i forkant slik at rørleggeren får adkomst til boligen.

Har du spørsmål om dette, kontakt formannen på anlegget.

STIKKLEDNINGER

Stavanger kommune eier den del av stikkledninger for vann og avløp til og fra hus og boliger som ligger i offentlige gater og veier. Hvis det er nødvendig blir denne delen av stikkledningen skiftet ut uten kostnad for huseieren.
Stikkledningen videre inn til hus og bolig er privat, og oppdager vi at en utbedring av disse er nødvendig, blir eieren varslet, og eventuelle utbedringer må dekkes av huseieren.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Anleggsarbeidet vil bli gjennomført med anleggsmaskiner og lastebiler, noe som vil føre til utfordringer med støy og støv.
Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. Hvis det er det fjell i grunnen må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. Vi ber alle respektere de stengningene og endringene som etter hvert vil skje i anleggsperioden.
Det blir noe mer trafikk i andre små og store veier i området mens arbeidet pågår.
Parkering og adkomst vil bli tilrettelagt så godt det lar seg gjøre, men det blir nok noen begrensninger i kortere perioder.
Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet!
Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

FRAMDRIFT

Anlegget skal utføres av entreprenør Nordbø maskin as.
Det starter opp midt i desember 2016 og skal etter planen være ferdig i oktober 2017.
Vi starter i Reidar Berges gate og nedre del av Kaisegata.

KONTAKTPERSONER

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:
Prosjektleder-anlegg:
Lars Kramper, Stavanger kommune Tel. 90837448, e-post: lars.kramper@stavanger.kommune.no
Formann som er fast på anlegg: Stig Due Olsen, Nordbø maskin as
Tel. 934 66 475, e –post: stig@nordbomaskin.no
Anleggsleder: Kristoffer Østbø, Nordbø maskin as Tel. 934 66 499, e-post: kristoffer@nordbomaskin.no