Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Østre Ring

Østre Ring

Ă˜stre Ring

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca. 500 meter avløpsledninger ved Østre Ring i Stavanger. Arbeidet vi bli utført av firmaet Kjeldaas AS. Gatene som blir berørt er markert med gult på kartutsnittet. Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en glassfiberstrømpestrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret.

Framdrift

De første innledende arbeidene (spyling, rør-inspeksjon og innmåling) startet opp i juni, mens selve installasjonen av glassfiberstrømpene vil gjennomføres høsten 2019. Hvilke strekk som blir tatt først/sist er foreløpig ikke satt opp da dette er noe som entreprenøren (Kjeldaas AS) styrer/setter opp etter at de innledende arbeidene er gjennomført.

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler sentralt i gatene. Dette vil kunne føre til noe dårligere trafikkflyt og fremkommelighet enn normalt og vi ber om at skilting rundt dette respekteres og følges. Det vil tidvis være nødvendig å ha midlertidige pumpeslanger liggende over bakken. Noe lukt og støv kan forekomme rundt kummer. Vi ber for øvrig den enkelte husstand påse at alle innendørs sluk og vannlåser er fylt med vann. Vi ber av sikkerhetsmessige årsaker om at publikum - og barn spesielt - ikke oppsøker våre maskiner og utstyr og at skilt og sperringer respekteres. Det vil også forkomme noe støy i forbindelse med arbeidene.

Nyttig å vite

I forbindelse med selve installasjonen av strømpen, vil de private stikkledningene bli midlertidig tettet ved den kommunale hovedledningen. Det er da viktig at bare en mindre mengde avløpsvann fra husstandene slippes ut inntil stikkledningene er åpne igjen. Dere vil bli varslet nærmere om hvilken dag dette blir.

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00

Informasjon fra entreprenøren 

Før installasjon av strømpe, på det strekket som ditt hus er tilknyttet, vil entreprenøren dele ut egen informasjon som informere om når dette vil starte og hvor lenge det vil vare. Følg instruksene som blir gitt i dette skrivet.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no