Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Øvre Stokka etappe 5

Øvre Stokka etappe 5

 

Øvre Stokkavei 5
Øvre Stokkavei etappe 5

Øvre Stokka etappe 5

 

Prosjektbeskrivelse

På 90 - tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann på Øvre Stokka i Stavanger. Arbeidet er utført i flere faser , men per dags dato blir fortsatt alt avløpsvann (inkl. overvann) fø til avløpstunnel og derfra til renseanlegg. Arbeidene som beskrevet her er siste fase g vil føre til at overvann fra naturlig nedslagsfelt på Stokka skal føres til lille Stokkavann.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannfor­syning i anleggsperioden. Det b rat vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger ta kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge or at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Arbeidet vil ferdigtilles juli 2020.

Takk for at dere er forsiktige og iser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

 

Kontaktinformasjon

Lars Kramper

byggeleder, Stavanger kommune

Mobil:
908 37 448
E-post:
lars.kramper@stavanger.kommune.no

Gunnar Rege

Anleggsleder, Bjelland AS

Mobil:
992 80 601
E-post:
gunnar@bjelland-as.no