PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Øvre Vågen, Skøyteveien og Landnotveien, separering vann og avløp.

Øvre Vågen, Skøyteveien og Landnotveien, separering vann og avløp.

Kartutsnitt med rød og gul markering av anleggsområde i Øvre Vågen, Skøyteveien og landnotveien.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal separere vann- og avløpsledninger i Øvre Vågen, Skøyteveien og Landnotveien. (Markert med gult) I tillegg skal det opparbeides ca. 180 meter fortau langs Øvre Vågen fra Ringnotveien og ned til Notveien. (Markert med rødt)

Kjøreveien opprettholder bredde på 5 meter som i dag.

Det skal monteres nytt gatelys langs Øvre Vågen.

Fremdrift

Byggeperioden starter opp begynnelsen av januar 2022, og er planlagt ferdig november 2023. Arbeidet vil bli utført av Nordbø Maskin AS.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i deler av anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men enkelte dager kan arbeidet strekke seg ut til ettermiddagen og kvelden. Bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil føre til støy og støv. Finner vi fjell under overflaten kan det bli nødvendig med sprenging og meisling, noe som vil føre ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Det vil legges til rette for parkering på ulike plasser etter hvor langt vi er i fremdriften og det vil på disse plassene legges til rette for lading av EL- bil fra byggestrømskap med ombordlader. Det vil informeres underveis hvor disse p-plassene etableres.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Ber alle om å være flinke og kle både seg selv og barna deres i refleks slik at vi alle er godt synlige. Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig. 

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no

Kristoffer Østbø

anleggsleder, Nordbø maskin 

Mobil:
934 66 499