PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Parken rundt Badedammen oppgraderes

Parken rundt Badedammen oppgraderes

Kort fortalt

I september 2021 starter oppgraderingen av den sørvestlige delen av parken rundt Badedammen. Dette har vært et arbeid som har pågått over flere år, og når denne delen er ferdig, vil hele området være oppgradert

Badedammen i Stavanger. Foto: Ståle Madland Schjelderup

Målsetning

Badedammen skal være et attraktivt område både de som bor i området, og tilreisende. Målet med oppgraderingen av parken er å skape et friluftsområde med mange ulike aktiviteter i grønne omgivelser. hvor gående er den prioriterte brukergruppen.

Dette skal gjøres

For å gjøre parken til et attraktivt parkområde utvides grøntarealene i den sørvestlige delen av parken. Mye av asfalten vil bli skiftet ut med belegningsstein lagt i et stedstilpasset mønster med ulike størrelser og gråtoner. Det vil bli plantet både busker og trær, og det vil også bli etablert en aktivitetspark under bybrua med ulike treningsapparater og stedbygde trebenker. 

Parken vil også få ny belysning som har som hovedfunksjon å skape en attraktiv og trygg park. Utvidelsen av parken vil gjør at soneparkeringsplassene i Nedre banegate fjernes.

Anleggsarbeid

Anleggsperioden er planlagt å vare fra september til desember 2021. Arbeidet vil bli utført av Grunnservice AS. Det må påberegnes litt støy og omkjøring i perioden. Arbeidet vil bli utført på en så skånsom måte som mulig, og det vil bli gjort tiltak for å begrense belastninger på de som bor i området.

Mer informasjon

Informasjonbrev

Plantegning


Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Hege Tjoflåt Borsheim
Tlf 41 55 57 12
e-post: hege.tjoflat.borsheim@stavanger.kommune.no

Byggeleder: Jarle M Vikingstad
Tlf 46 44 80 60,
e-post: jarle.magnar.vikingstad@stavanger.kommune.no