Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Pedersgata

Sykkelfelt og enveiskjøring i Pedersgata

Kort fortalt:

  • Pedersgata skal bli enveiskjørt og få sykkelfelt.
  • 2. - 20. september 2019 er gata stengt for gjennomkjøring.
  • Kommunen gjør tre opphøyde kryss i gata mer sykkelvennlige.
  • Arbeidet skal være over i november 2019.
  • Så snart været og temperaturen passer, blir sykkelfeltet malt rødt.
Tegning over Pedersgata med enveiskjøring og rødt sykkelfelt

Illustrasjon: Urban Leva Design

Oversiktskart over nytt sykkelfelt i Pedersgata

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal opparbeide sykkelfelt i Pedersgata mellom Langgata og Harald Hårfagres gate. På denne strekningen blir Pedersgata også enveiskjørt i retning ut fra sentrum.

Tre kryss blir høsten 2019 opparbeidet for å bli mer sykkelvennlige. Dette er kryssene med Normansgate, Grensesteinsgata og Bratteberggata. 

Sykkeltrasèen i retning mot sentrum vil bli malt rød på et senere tidspunkt. Gatelysene på strekningen vil også bli skiftet.

Nordbø Maskin utfører arbeidene for kommunen. Anleggsarbeidet skal etter planen være fedig i november.

Omkjøring under anleggsarbeidet

Pedersgata er stengt for gjennomgangstrafikk fra Grensesteinsgata og frem til  Bratteberggata mellom 2. og 20. september. Omkjøring er skiltet.

Dere som går og sykler kan passere anleggsområdet i Pedersgata på den ene siden av gata, så langt det er mulig. Men det kan hende vi må stenge for alle i perioder. Da blir det skiltet på stedet. 

Stengte kryss Pedersgata
Stengte kryss Pedersgata

Støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre med seg noe støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ørjan Larsen

Byggleder

Mobil:
458 69 302
E-post:
orjan.larsen@stavanger.kommune.no

Kjell Ove Hevnes

Stedsansvarlig Nordbø Maskin

Mobil:
970 97 449
E-post:
kjellove@nordbomaskin.no