Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Renovering av avløpsledninger i Kvernevik, Mariero og Stavanger sentrum

Renovering av avløpsledninger i Kvernevik, Mariero og Stavanger sentrum

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca 3100 meter avløpsledninger i Kvernevik, Mariero og i sentrum Stavanger. Arbeidet vi bli utført av firmaet Olimb Rørfornying AS. Gatene som blir berørt er markert med gult på kartutsnittet. Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en polyesterstrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret. På denne måten blir de dårlige avløpsledningene fornyet uten at hele gaten må graves opp.

Kartutsnitt, Lars Hertevigsgate
Kartutsnitt, Lars Hertevigsgate

Kartutsnitt, Austhallet
Kartutsnitt, Austhallet

Kartutsnitt, Langflåtveien
Kartutsnitt, Langflåtveien

Kartutsnitt, Gulnebbveien
Kartutsnitt, Gulnebbveien

Kartutsnitt, Alkeveien
Kartutsnitt, Alkeveien

Kartutsnitt i Måkeveien
Kartutsnitt i Måkeveien

Framdrift

De første innledende arbeidene (spyling, rør-inspeksjon og innmåling) startet opp i september, mens selve installasjonen av polyesterstrømpene vil gjennomføres i månedene ut året 2018. Hvilke gater som blir tatt først/sist er foreløpig ikke satt opp da dette er noe som entreprenøren (Olimb) styrer/setter opp etter at de innledende arbeidene er gjennomført.

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler sentralt i gatene. Dette vil kunne føre til noe dårligere trafikkflyt og fremkommelighet enn normalt og vi ber om at skilting rundt dette respekteres og følges. Det vil også forkomme noe støy og lukt i forbindelse med arbeidene. Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Dette kan du gjøre for å begrense lukt i egen bolig

I forbindelse med disse arbeidene kan damp av styren, en ingrediens i plasten, kunne spre seg i området og i hus. Denne kan være noe sjenerende, men er ikke farlig og forsvinner i løpet av kort tid. For å begrense lukten i hus, under installasjon i «din» gate, kan du gjøre følgende:

  • Påse at vannlåser er fulle
  • Om mulig holde rom i kjeller avstengt mot resten av huset
  • Lufte godt
  • Ha litt matolje i sluken

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00

Egen informasjon fra entreprenøren (Olimb)

Dersom Olimb trenger å gi dere ytterligere informasjon vil de dele ut egen informasjonsbrosjyre, følg da instruksene som bli gitt i dette skrivet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:
Heidi Lindseth, anleggsleder, 992 78 887
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no