PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Renovering av avløpsledninger ved Paradis, Sunde, Madla, Tasta og Hundvåg

Renovering av avløpsledninger ved Paradis, Sunde, Madla, Tasta og Hundvåg

- Stavanger kommune skal renovere ca. 3000 meter med spillvann- og overvannsledninger ved Paradis, Sunde, Madla, Tasta og Hundvåg i Stavanger.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal renovere ca. 3000 meter avløpsledninger på til sammen syv forskjellige steder i Stavanger. Arbeidet vi bli utført av firmaene JTR Gruppen AS og TT Teknikk AS. Gatene som blir berørt er markert med gult på kartutsnitt.

Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en filstrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret. På noen steder skal også kummer utbedres.

Framdrift

De første innledende arbeidene (spyling, rør-inspeksjon og innmåling) starter opp i juni 2022, mens selve installasjonen av polyesterstrømpene vil gjennomføres utover høsten 2022. Vi antar oppstart i midten av august.

Kartutsnitt Syfteosbakken

 

Kartutsnitt Ulsnesveien

Kartutsnitt Vardeneset

Karttsnitt Herlauggate og Sulkesgate

Kartutsnitt Jonsokveien, Olsokhagen

Kartutsnitt Paradis, Nils Abesgatel

Kartutsnitt Sundetunet

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler i området. Det vil tidvis være nødvendig å ha midlertidige pumpeslanger liggende over bakken. Noe lukt og støv kan forekomme rundt kummer. Vi ber av sikkerhetsmessige årsaker om at publikum - og barn spesielt - ikke oppsøker våre maskiner og utstyr og at skilt og sperringer respekteres. Det vil også forkomme noe støy i forbindelse med arbeidene.

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00 til 23.00

Egen informasjon fra entreprenøren (TT Teknikk AS)

Før installasjon av strømpe, på det strekket som ditt hus er tilknyttet, vil entreprenøren dele ut egen informasjon som informerer om når dette vil starte og hvor lenge det vil vare. Følg instruksene som blir gitt i dette skrivet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Kontaktinformasjon

 

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no