Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ryfylkegata for buss og sykkel

Ryfylkegata bygges om til vei for sykkel og kollektivtrafikk

Kort fortalt:

  • Ryfylkegata skal bygges om til vei for kollektivtrafikk og sykkel.
  • Anleggsperioden skulle starte i desember 2019, er oppstart er utsatt til april 2020.
  • Årsaken til utsettelsen er den store trafikkbelastningen i området fram til Statens vegvesen åpner Hundvågtunellen.
  • Anleggsarbeidet vil vare omlag et halvt år.

 

Tilrettelegging for sykkel- og kollektivtrafikk i Ryfylkegata

Stavanger kommune skal opparbeide en ny løsning for kollektiv- og sykkeltrafikk langs Ryfylkegata.

Hele gaten bygges om, slik at fortauene får jevn bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate.

Kjørebanen ved Tinnfabrikken blir snevret inn og stenges for gjennomkjøring, både i anleggsperioden og etter at arbeidet er ferdig.

Annet anleggsarbeid i gata

I tillegg ombyggingen av selve gata, skal vann- og avløpsanlettet lett separeres. Det betyr at vi legger ned en grunn overvannsledning fra Rennesøygata og ned til fjernvarmestasjonen i Lervig. Det settes også ned nye kummer for sandfang der det trengs i gata.

Framdrift i arbeidet

Anleggsarbeidet startet opp i april 2020 og vil etter planen være ferdig i løpet av høsten 2020.

Trafikk, støy og støv

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger vil arbeidet også skje på ettermiddag og kveldstid.

Der hvor det er fjell i grunnen må vi meisle eller sprenge. Dette vil gi ekstra støy.

Adkomst til eiendommer og annen ferdsel

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboere har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre bil helt frem til boligen.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet. Vi vil gjøre det vi kan for å være så lite til bry som mulig.

Denne informasjonen blir oppdatert når det nærmer seg oppstart for anlegget.