Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ryfylkegata for buss og sykkel

Ryfylkegata bygges om til vei for sykkel og kollektivtrafikk

Kort fortalt:

  • Ryfylkegata skal bygges om til vei for kollektivtrafikk og sykkel.
  • Arbeidet i Ryfylkegata starter i mai 2020 og vil vare til ut i 2021.
  • Trafikken vil bli ledet om Haugesundsgata i anleggsperioden.

 

Tegning av Ryfylkegata med fotgjengerfelt, mennesker, sykkelfelt, biler, busser og trær

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Tilrettelegging for sykkel- og kollektivtrafikk i Ryfylkegata

Stavanger kommune skal opparbeide en ny løsning for kollektiv- og sykkeltrafikk langs Ryfylkegata.

Hele gaten bygges om, slik at fortauene får god bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate, og videre inn mot sentrum langs Pedersgata.

Kjørebanen ved Tinnfabrikken blir snevret inn og stenges for gjennomkjøring, både i anleggsperioden og etter at arbeidet er ferdig.

Prosjektet er støttet av Bymiljøpakken, som finansierer veier, kollektivtiltak og bedre løsinger for syklister i Stavanger-regionen ved hjelp av statlige midler og bompenger.

Tegning av Ryfylkegata med fotgjengerfelt, mennesker, sykkelfelt, biler, busser og trær
Illustrasjon: Egil Bjørøen

Annet anleggsarbeid i gata

I tillegg ombyggingen av selve gata, skal vann- og avløpsanlegget lett separeres. Det betyr at vi legger ned en grunn overvannsledning fra Rennesøygata og ned til fjernvarmestasjonen i Lervig. Det settes også ned nye kummer for sandfang der det trengs i gata.

Framdrift i arbeidet

Oppstart av anleggsarbeidet i Ryfylkegata var 18. mai 2020, i området mellom Lervig sykehjem og Lervigbukta. Entreprenøren jobber nå med å ferdigstille grøftearbeidene her, før planen er å bygge opp vei og fortau slik at det åpnes for trafikk. Deretter vil grøftearbeidene gå videre fra Rennesøygata og retning Kvitsøygata. Skiltet omkjøring via Haugesundsgata for biltrafikk. Rutebusser kjører om Haugesundsgata. Midlertidige busstopp er etablert nær krysset med Avaldsnesgata.

Kart som viser stengt veistrekning

Det arbeides nå på tre fronter for å bli ferdige så fort som mulig. Veien er stengt for biltrafikk mellom Avaldsnesgata og Hermetikkgata, og det arbeides på fortauene ved 5 grader øst-bygget. Berørte naboer vil bli varslet på sms før nye faser av arbeidet tar til, og informasjonen på denne nettsiden blir opptatert.

Grunnarbeidet vil kunne vare til utpå nyåret 2021, og det er planlagt noe arbeid i etterkant med beplantning.

Trafikk, støy og støv

Under anleggsarbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger vil arbeidet også skje på ettermiddag og kveldstid.

Der hvor det er fjell i grunnen må vi meisle eller sprenge. Dette vil gi ekstra støy.

Adkomst til eiendommer og annen ferdsel

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboere har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre bil helt frem til boligen.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet. Vi vil gjøre det vi kan for å være så lite til bry som mulig.

Ved eventuelle endringer blir denne informasjonen oppdatert.

Andre ting som skjer i Lervig-området

Parallelt med fornyelsen av vann- og avløpsnettet pågår også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Mari Skogerbø

prosjektleder

Telefon:
476 66 702
E-post:
mari.skogerbo@stavanger.kommune.no

Kjetil Tollefsen

byggeleder

Telefon:
991 61 155
E-post:
kjetil.tollefsen@stavanger.kommune.no