Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ryfylkegata for buss og sykkel

Ryfylkegata bygges om til vei for sykkel og kollektivtrafikk

Ryfylkegata er nå offisielt åpnet etter at gata har gått gjennom en større oppgradering

Dagny klipper snora i Ryfylkegata

Ryfylkegata offisielt åpnet

Ryfylkegata ble den 22. september offisielt åpnet etter at gaten det siste året har blitt tilrettelagt for både syklister og kollektivtrafikk. Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken klippet snoren og erklærte gaten for åpnet.

Kobler Lervig og Storhaug sammen med sentrum

Et av de mest synlige grepene er de røde sykkelfeltene på begge sider av veien. At Ryfylkegata nå er tilrettelagt for syklister gir syklistene et sammenhengende sykkelnett fra Breivikvegen via Harald Hårfagres gate og Pedersgata videre inn til Nytorget. Det sammenhengende sykkelnettet kobler Storhaug sammen med sentrum på en ny måte for syklister, noe varaordfører Sunnanå Hausken også trakk frem i sitt innlegg.

- Med gjenåpningen av Ryfylkegata blir det både enklere og tryggere for alle som bor i Rosenli, Lervig og Breivik å sykle til og fra sentrum, sa varaordføreren.

I tillegg til å tilrettelegge gaten for syklister har i tillegg vann og avløpssystemet blitt oppgradert, samtidig som gaten også har blitt gjort grep for å gjøre det enklere for bussen å komme frem, noe som igjen vil korte ned reisetiden.

Leder for UMU Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Tore Espedal fra Bymiljøpakken tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata!
Leder for UMU Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Tore Espedal tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata!

 

En del av Bymiljøpakken

Kommunens arbeid med løsningene for kollektiv- og sykkeltrafikk er støttet av Bymiljøpakken som finansierer veier, kollektivtiltak og bedre løsninger for syklister i Stavanger-regionen ved hjelp av statlige midler og bompenger.

Stavanger har ambisiøse mål innenfor klima og miljø, og arbeidet i Ryfylkegata er tett koblet opp til kommunens sykkelstrategi, og overordnede klima og miljøarbeid.

Noe også varaordfører Sunnanå Hausken var tydelig på.

- Stavanger skal være en god by å bo i. Luften skal være ren for alle innbyggerne, og kommunestyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned med 80 prosent fram mot 2030, sammenlignet med 2015, sa hun.  

En av miljøutfordringene i Stavanger handler om svevestøv og utslipp fra transport på veier. Som en del av Bymiljøpakken, som skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren, er målet en nullvekst i persontransport med bil.

- For å få ned personbiltrafikken må det være enkelt å reise kollektivt og sykle, sa varaordføreren.

Byggeleder for arbeidet i Ryfylkegata Kjetil Tollefsen i Stavanger kommune er fornøyd med resultatet, og skryter av samarbeidspartnere og naboer.

- Vi er veldig fornøyde med resultatet, og ønsker å takke naboer og næringsdrivende for tålmodigheten under anleggsperioden, sier Tollefsen.

Andre ting som skjer i Lervig-området

Parallelt med fornyelsen av vann- og avløpsnettet pågår også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Mari Skogerbø

prosjektleder

Telefon:
476 66 702
E-post:
mari.skogerbo@stavanger.kommune.no

Kjetil Tollefsen

byggeleder

Telefon:
991 61 155
E-post:
kjetil.tollefsen@stavanger.kommune.no