Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ryfylkegata for buss og sykkel

Ryfylkegata bygges om til vei for sykkel og kollektivtrafikk

Kort fortalt:

  • Ryfylkegata skal bygges om til vei for kollektivtrafikk og sykkel.
  • Før arbeidet tar til, legger Lyse fjernvarmerør som krysser Haugesundsgata, og trafikken ledes via Ryfylkegata i rundt tre uker fra 27. april.
  • Arbeidet i Ryfylkegata starter i mai 2020 og vil vare til utpå nyåret 2021.
  • Trafikken vil bli ledet om Haugesundsgata i anleggsperioden.

 

Tegning av Ryfylkegata med fotgjengerfelt, mennesker, sykkelfelt, biler, busser og trær

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Tilrettelegging for sykkel- og kollektivtrafikk i Ryfylkegata

Stavanger kommune skal opparbeide en ny løsning for kollektiv- og sykkeltrafikk langs Ryfylkegata.

Hele gaten bygges om, slik at fortauene får god bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate, og videre inn mot sentrum langs Pedersgata.

Kjørebanen ved Tinnfabrikken blir snevret inn og stenges for gjennomkjøring, både i anleggsperioden og etter at arbeidet er ferdig.

Prosjektet er støttet av Bymiljøpakken, som finansierer veier, kollektivtiltak og bedre løsinger for syklister i Stavanger-regionen ved hjelp av statlige midler og bompenger.

Tegning av Ryfylkegata med fotgjengerfelt, mennesker, sykkelfelt, biler, busser og trær
Illustrasjon: Egil Bjørøen

Annet anleggsarbeid i gata

I tillegg ombyggingen av selve gata, skal vann- og avløpsanlettet lett separeres. Det betyr at vi legger ned en grunn overvannsledning fra Rennesøygata og ned til fjernvarmestasjonen i Lervig. Det settes også ned nye kummer for sandfang der det trengs i gata.

Framdrift i arbeidet

Oppstart av anleggsarbeidet i Ryfylkegata er 18. mai 2020, i området mellom Lervig sykehjem og Lervigbukta. Der blir veien stengt en periode. Skiltet omkjøring via Haugesundsgata for biltrafikk. Rutebusser kjører om Haugesundsgata. Midlertidige busstopp er etablert nær krysset med Avaldsnesgata.

Kart som viser stengt veistrekning

Etter hvert vil anleggsarbeidet ta til i andre deler av Ryfylkegata, men det skjer i tur og orden, slik at ikke hele gata er stengt samtidig. Etter fellesferien vil arbeid også ta til i andre enden av gata. Berørte naboer vil bli varslet på sms før nye faser av arbeidet tar til, og informasjonen på denne nettsiden blir opptatert.

Hele anleggsperioden vil kunne vare til utpå nyåret 2021.

Trafikk, støy og støv

Under anleggsarbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger vil arbeidet også skje på ettermiddag og kveldstid.

Der hvor det er fjell i grunnen må vi meisle eller sprenge. Dette vil gi ekstra støy.

Adkomst til eiendommer og annen ferdsel

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboere har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre bil helt frem til boligen.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet. Vi vil gjøre det vi kan for å være så lite til bry som mulig.

Ved eventuelle endringer blir denne informasjonen oppdatert.

Andre ting som skjer i Lervig-området

Parallelt med fornyelsen av vann- og avløpsnettet pågår også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig. Her kan du lese mer om dem: