Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Seehusens gate

Seehusens gate

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Plan og anleggsavdelingen, skal lage sykkelprioritert gate i Seehusens gate fra Stokkaveien til Misjonsveien
  • Arbeidet starter opp i starten av juli og vil ha en varighet til november 2019

 

Seehusens gate
Seehusens gate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Plan og anleggsavdelingen, skal lage

sykkelprioritert gate i Seehusens gate fra Stokkaveien til Misjonsveien.

Den sykkelprioriterte gaten skal ha et rødt dekke i midten og i kryssene for å markere sykkeltraseen. Det skal skiltes og merkes på en forståelig måte for brukerne. Eksisterende parkeringsplasser skal beholdes.

Det skal legges ned nye kabler for belysning og en del kantstein vil bli skiftet ut. Det meste av gravearbeidet vil foregå i fortau, men vi skal og legge ny asfalt på ett strekk, det vil her bli arbeid i veibanen. Om asfalten er i dårlig stand på hele strekket vurderer vi om vi må reasfaltere alt.

Arbeidet starter opp i juli/august og vil ha en varighet til november 2019.

Trafikk, støy og støv i byggeperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne/næringsliv har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret i nærheten av anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Roy Røsstad

oppsynsmann

Mobil:
976 02 707
E-post:
roy.rosstad@stavanger.kommune.no

Stig Toadalen

Anleggsleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no