Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Seehusens gate

Seehusens gate

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Plan og anleggsavdelingen, skal lage sykkelprioritert gate i Seehusens gate fra Stokkaveien til Misjonsveien
  • Arbeidet starter opp i midten av august og vil ha en varighet til april 2020

 

Seehusens gate
Seehusens gate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Plan og anleggsavdelingen, skal lage sykkelprioritert gate i Seehusens gate fra Stokkaveien til Misjonsveien.

Den sykkelprioriterte gaten skal ha et rødt dekke i midten og i kryssene for å markere sykkeltraseen. Det skal skiltes og merkes på en forståelig måte for brukerne. Eksisterende parkeringsplasser skal beholdes.

På grunn dårlig stand på vannledning utenfor Kampen skole implementerer vi skifte av denne inn i samme prosjekt. Se skisse nedover siden hvor strekket er markert i gult.

Det skal legges ned nye kabler for belysning og en del kantstein vil bli skiftet ut. Det meste av gravearbeidet vil foregå i fortau. Vi skal og legge ny asfalt på ett strekk utenfor Laerdal Medical, det vil her bli arbeid i veibanen. 

Arbeidet starter opp i juli/august og vil ha en varighet til april 2020.

Trafikk, støy og støv i byggeperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne/næringsliv har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene eller parkere langs veiene i Seehusens gate. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Midlertidig vei for Gående/syklende (blå løype)
Midlertidig vei for Gående/syklende (blå løype)

Fornying av Vannledning utenfor Kampen skole

På grunn av brudd på eksisterende vannledning utenfor Kampen skole skifter vi dette strekket med vannledning. Vi skal og strømpe en avløpsledning. Arbeidet med strømping starter i uke 45 og er ferdig i løpet av samme uken. Arbeidet med Vannledningen starter litt etter strømping og vil holde på til februar/mars. Buss som går forbi Kampen Skole vil bli ledet rundt skolen.

Vannledning trase som skal skiftes
Vannledning trase som skal skiftes

Fornying kryss mellom Seehusens gate/Møllegata

Når arbeidet i Seehusens gate nærmer seg slutten vil vi fornye krysset i enden av seehusens gata mot Møllegata. Vi regner med arbeidet her vil starte 9 desember og være ferdig i januar/ferbuar 2020. Krysset vil være stengt i anleggsperioden. Ansatte ved Laerdal medical og  barnehagelevering vil måtte bruke Christen Tranes gate som ankomst i perioden. I dette området er det mange omkjøringsmuligheter, så omkjøringsveier vil ikke bli skiltet.

Arbeidsområde kryss
Arbeidsområde kryss

Brakker og utstyr blir lagret i nærheten av anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Roy Røsstad

oppsynsmann

Mobil:
976 02 707
E-post:
roy.rosstad@stavanger.kommune.no

Stig Toadalen

Anleggsleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no