PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Sømarkbakken etappe 2, VA anlegg

Sømarkbakken etappe 2, VA anlegg

 

PROSJEKTBESKRIVELSE


Prosjekt Sørmarkbakken forlenges videre bortover Sørmarkveien og ned via grøntområde. Det skal legges Spillvann, Overvann og vannledning. Dette vil gjøre at noen beboere langs sørmarkveien kan koble seg på offentlig ledningsnett.

Arbeidet starter opp i oktober 2022. og skal etter planen være ferdig i desember 2023.

skisse over område og grøft Sørmarkbakken

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN


Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. De midlertidige vannledningene vil bli rullet ut først over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil En rørlegger ta kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men det kan bli perioder det ikke er mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget. Riggplass på grusplass nør Sørmarka arena.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

Midlertidig omkjøringsvei

Etappe 1 av prosjekt går i grøntareal, Dvs. trafikk/myke trafikanter kan bruke Sørmarkveien som normalt.

Etappe 2 er i Sørmarkveien. Når vi graver langs Sørmarkveien vil det være en periode Trafikanter og kunder/varelevering til Finns glass ikke kan kjøre via Sørmarka arena/Sørmarkveien. De må da kjøre via Sørmarkbakken (se skisse nedenfor). Omkjøring blir ikke skiltet.

Omkjøring via Ullandhaugveien og sørmarkbakken
Omkjøring via Ullandhaugveien og sørmarkbakken

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

 

Kontaktinformasjon

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no

Leif Harald Hansen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 410
E-post:
leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no