Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdeling skal etablering sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate, fra Oscar Wistings gate til snuplass ved Auglend skole.

Hensikten er å tilrettelegge for myke trafikanter, både gående og syklende. Hele gaten blir reetablert med smalere kjørebane, nye fortau og røde sykkelfelt.

Parkering for beboere i Hjalmar Johnsens gate fjernes. Korttidsparkeringsplasser i forbindelse med av- og pålessing ved Auglend skole beholdes. Alle avkjørsler til private eiendommer i Hjalmar Johansens gate beholdes.

Det vil bli opparbeidet nye parkeringsplasser i sidegatene Kon Tiki-svingen, Hans Egedes gate og Michael Sars gate.

På bilde under er det markert hvor det skal opparbeides felles parkeringsplasser for beboere. Eksisterende parkeringsplasser som er markert på bilde skal asfalteres. Dette i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsplan 2505. Eksisterende parkeringsplasser som ikke er markert på bildet beholdes slik de er i dag.

flyfoto over anleggsområdet

Reguleringsplan

Utdrag fra gjeldende reguleringsplan 2505:

plankart for reguleringsplan

Oppstart anlegg

Planlagt oppstart anlegg er desember 2020. I første omgang er det parkeringsplassene i sidegatene som blir opparbeidet.

Opparbeidelsen av Hjalmar Johansens gate har oppstart våren 2021.

Følg prosjektet videre

Vi er nå kommet godt i gang med prosjektet. I sidegatene (Hans Egedes gate, Michael Sars gate, Kon Tiki-Svingen) har vi gjort en del arbeid i forbindelse med utskifting av belysning og strømskap. I Hans Egedes gate har vi støpt en mur som måtte settes opp i forbindelse med etablering av større parkeringsplass. Mens muren ble satt opp har vi i mellomtiden startet på arbeidet i Kon Tiki-Svingen. I tillegg til å etablere flere parkeringsplasser her gjør vi en del ekstra arbeid som å skifte ut deler av belysningen, sette ned nye sandfang, skifter massene i veien før vi skal sette en god del kantstein og legger ny asfalt i hele gaten. Nå er vi ferdige med å sette kantstein i gaten og vi er ferdige med dreneringen. Lyse skal gjøre et arbeid i forbindelse med strømkabler ved Kon Tiki-Svingen 2-6, så her vil de jobbe en del fra uke 18. Planene var i utgangspunktet å klargjøre veien for asfaltering 11 mai, men da blir den stående helt til 18 mai før det blir asfaltert, vi har derfor valg å planere gaten 18-19 mai for så å legge asfalt fra 20 mai. I uke 20 vil det derfor være vanskelig å parkere i Kon Tiki-Svingen.

Mens vi venter på Lyse, og de som skal planere veien for oss, går vi i mellomtiden tilbake til Hans Egedes gate for å fullføre igjenfyllingen ved muren. Vi kommer også til å starte på arbeidet med å skifte ut masser for så å sette kantstein og legge ny asfalt i gaten.

Når vi er ferdige med sidegatene fortsetter vi arbeidet i Hjalmar Johansens gate. Vi er ferdige med å skifte belysning i gaten, men arbeidet med å sette kantstein og etablere sykkelfelt gjenstår. Vi skal også skifte asfalten i gaten her.

Målet vår er å være ferdig til september om alt går etter planen.

Kontakt oss

Kontakt oss om du har noen synspunkter til arbeidet.

Kontaktinformasjon

Susanne Flikka Lende

Prosjektleder

Telefon:
51 50 78 44
E-post:
susanne.lende@stavanger.kommune.no

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no