Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdeling skal etablering sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate, fra Oscar Wistings gate til snuplass ved Auglend skole.

Hensikten er å tilrettelegge for myke trafikanter, både gående og syklende. Hele gaten blir reetablert med smalere kjørebane, nye fortau og røde sykkelfelt.

Parkering for beboere i Hjalmar Johnsens gate fjernes. Korttidsparkeringsplasser i forbindelse med av- og pålessing ved Auglend skole beholdes. Alle avkjørsler til private eiendommer i Hjalmar Johansens gate beholdes.

Det vil bli opparbeidet nye parkeringsplasser i sidegatene Kon Tiki-svingen, Hans Egedes gate og Michael Sars gate.

På bilde under er det markert hvor det skal opparbeides felles parkeringsplasser for beboere. Eksisterende parkeringsplasser som er markert på bilde skal asfalteres. Dette i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsplan 2505. Eksisterende parkeringsplasser som ikke er markert på bildet beholdes slik de er i dag.

flyfoto over anleggsområdet

Reguleringsplan

Utdrag fra gjeldende reguleringsplan 2505:

plankart for reguleringsplan

Oppstart anlegg

Planlagt oppstart anlegg er desember 2020. I første omgang er det parkeringsplassene i sidegatene som blir opparbeidet.

Opparbeidelsen av Hjalmar Johansens gate har oppstart våren 2021.

Følg prosjektet videre

Vi beklager forsinkelsene som har oppstått i Hjalmar Johansens gate. Pga uforutsett hendelse har anlegget stoppet litt opp. Men vi er nå klare for å fortsette i Hjalmar Johansens gate. Vi vil i løpet av uken forberede til asfalteringen av første lag, som kommer ila uke 41.

Vi vil deretter sette kantsteinlinjen som grenser mot eiendommene på vestsiden av veien. Målet er at siste lag med asfalt og fortauet gjøres helt ferdig i løpet av oktober.

Kontakt oss

Kontakt oss om du har noen synspunkter til arbeidet.

Kontaktinformasjon

Susanne Flikka Lende

Prosjektleder

Telefon:
51 50 78 44
E-post:
susanne.lende@stavanger.kommune.no

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no