Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Sykkelprosjekt Nedre Banegate

Sykkelprosjekt Nedre Banegate

Sykkelprosjekt Nedre Banegaten

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal opparbeide løsning for sykkeltrafikk i Nedre Banegate. Det planlegges et sammenhengende strekk med 2,5 meter fortau på nordre side og 4 meter kjørebane til sykkel og biltrafikk. Mellom fortau og kjørebane benyttes det ikke avvisende kantstein. Det skal males en 3 meter bred rød stripe sentrert i veien, og markers for fotgjengere på fortau.

Vi skal også montere nye gatelys. Ellers skal det graves ned to ekstra sandfang for å ta opp overvannet i veien. Det er også planlagt nye trær.

Arbeidet starter opp i uke 20 og vil etter planen vare ferdig i løpet av august. Det er Plan- og anleggsavdelingen i kommunen som skal utføre arbeidet.

Sykkelprosjekt Nedre Banegate

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

Kontaktinformasjon

Geir Henningsen

oppsynsmann

 

Mobil:
908 89 402
E-post:
geir.henningsen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no