Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor Åses vei

Utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor Åses vei

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut eksisterende pumpestasjon i Mor Åses vei. Eksisterende pumpestasjon fjernes og ny skal etableres på angitt plass i Mor Åses vei. Vann– og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til pumpestasjon blir sanert. Det skal byttes ut stikkledninger for et hus og det skal settes ned samle kum i overgangen mellom kommunalt  og privat del av stikkledningen.

Arbeidet starter august 2018 og er ferdigstilt desember 2019

Kartutsnitt av utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor ├ůses vei, jpg
Utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor ├ůses vei

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Lars Kramper

byggeleder, Stavanger kommune

Mobil:
908 37 448
E-post:
lars.kramper@stavanger.kommune.no

Leon Stangeland

anleggsleder, G-Stangeland AS

Mobil:
906 13 026
E-post:
ls@g-stangeland.no