PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Øvre Orknøygata.

Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Øvre Orknøygata.

Stavanger kommune skal fornye vann og avløpsledningene som ligger i øverste del av Orknøygata. I forbindelse med VA prosjektet skal også Lyse skifte litt kabler. Det skal også begges en ny gang og sykkelvei fra Orknøygata 28 til Orknøygata 25. Gravingen starter opp i uke 33 og vil være ferdig sommeren 2023. Det er Egenproduksjon anleggsprosjekter i Stavanger kommune som skal utføre arbeidet.

Oversiktsbilde over anleggsopmråde i Orkenøygata

PROSJEKTBESKRIVELSE

Stavanger kommune skal fornye vann og avløpsledningene som ligger i øverste del av Orknøygata. I forbindelse med VA prosjektet skal også Lyse skifte litt kabler. Det skal også begges en ny gang og sykkelvei fra Orknøygata 28 til Orknøygata 25.

Gravingen starter opp i uke 33 og vil være ferdig vinteren 23. Det er Egenproduksjon anleggsprosjekter i Stavanger kommune som skal utføre arbeidet.

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN


Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret i Munkehagen og innenfor anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

I anleggsperioden vil vi åpne sperringer ut mot Eiganesveien, slik at dere som bor i gaten og anleggsmaskiner, får tilkomst til området. Det vil bli skiltet alternativ rute for myke trafikanter (spesielt med tanke på de som går til Kannik skole) slik at vi minsker sannsynlighet for ulykker. Vil ellers oppfordre dere til å kjøre forsiktig ut i Eiganesveien, da dette blir en ny tilkomst til Eiganesveien. Etter hvert som anlegget flytter seg nordover i Orknøygata vil dere få tilgang fra sør.

Oversiktsbilde med etapper over arbeidet i Orkenøygata

 

Ekstra arbeid før jul

Vi har fått en ekstra bestilling i løpet av prosjektet som vi har planer om å få med oss i år. Dette gjør at det i perioden fram til januar blir ekstra mye arbeid i området og litt lengre dager noen dager i uken for å bli ferdig.

Noe av arbeidet vi skal utføre er å trekke en ny vannledning inn i eksisterende vannledning som går fra Orknøygata og ned til Prinsensgate. Ved å benytte denne renoveringsmetoden reduserer vi mengden graving det er behov for, men litt graving blir det. Det vil bli en grop i parken ved Kannik skole, en grop i Prinsensgate og en grop i Orknøygata. Gropene vil bli gjerdet inne og de som går i området må velge litt andre stier enn de pleier.

Grop 1
Grop 1

Grop 2
Grop 2

Grop 3
Grop 3

Fra 12.12.22 skal vi også stenge deler av Eiganesveien for å grave ny vannledning og legge høyspent for Lyse Lnett. Eiganesveien blir stengt ved Holme Egenes og et stykke østover. Mens veien er stengt, vil buss nr 14 gå via Madlaveien i begge retninger. Dette arbeidet skal være ferdig til 01.01.23

Grop 4
Grop 4

Rute 14 fra Kolumbus vil følge rød rute ned på Eiganesveien mellom 12.12.22 og 31.12.23

Rute 14
Rute 14

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet

Kontaktinformasjon

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no