Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskifting av vann- og avløpsledninger i Madlavollveien

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Madlavollveien

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal  skifte ut vann- og avløpsledninger i Madlavollveien og i øverste del av Kong Haralds gate. Eksisterende ledninger er fra perioden 1960-65 og er på deler av strekningene i dårlig forfatning. Stikkledninger som ligger i offentlig vei eies av Stavanger kommune og vil bli skiftet ut samtidig med prosjektet.

Prosjektet er nå utvidet til å inkludere utskiftning av vannledning fra Madlavollveien gjennom gang- og sykkelsti frem til Skjalgsbakken.

Når vi graver frem stikkledningene vil vi kjøre en videokontroll av disse mellom offentlig vei og huset. Dersom videorapporten viser at stikkledningene er i dårlig stand, vil eier pålegges å skifte denne for egen regning.

Dersom boligen din har fellessystem, dvs. kun har en ledning for overvann og spillvann, vil vi legge nye stikkledninger helt frem til huset slik at vi får et separatsystem.

Kart som viser viser anleggsarbeid i Madlavollveien
Gravearbeid i Madlavollveien

 

Framdrift

Arbeidet starter opp i begynnelsen av oktober 2018 og er planlagt ferdig i februar 2020. 

Øverste del av Skjalgsbakken er stengt. Pga. anlegg i Klovsteinbakken må vi lage omkjøringsvei via Klovsteinveien. Vi er dessverre nødt til å lede biltrafikken inn på det som i dag er gang- og sykkelvei. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle bilister om å kjøre ytterst forsiktig, og ta hensyn til deres egne og naboens skolebarn. Og selvfølgelig til alle andre gående og syklende.

Skjalgsbakken via Klovsteinveien
Skjalgsbakken via Klovsteinveien

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til hovedvannledningen som skal fornyes vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen. La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost. Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.  

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler medføre støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig. 

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no