Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskifting av vann– og avløpsnettet på Hundvåg

Utskifting av vann- og avløpsledning på Buøy

Kort fortalt

  • Vi skifter ut av vann– og avløpsnettet i Skipsbyggergata, Dalehuagen, Fregattveien og Tårnringen.
  • Fra uke 3 blir det trafikkendringer i området. Beboere fra Fregattveien 13 og østover må benytte omkjøring via Runeveien. Mer informasjon lenger nede på denne siden.

 

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i Skipsbyggergata og Fregattveien på Buøy. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 

Utsnitt av kart over Hundvåg med anleggsområde og riggplass
Anleggsområde og riggplass

Vi kommer også til å legge om eksisterende avløpssystem, fra fellessystem til separatsystem. Da blir det lagt en ledning for kloakk, og en ledning for overvann (regn/tak /drensvann). De aller fleste stikkledningene er i dag fellessystem og skal separeres helt inn til husveggen.

Berørte hagearealer vil bli reetablert. I overgangen mellom kommunal og privat del av stikkledningene vil det bli satt ned en samlekum.

I Skipsbyggergata skal vi legge ned en ny ledningstrase for overvannet. Eksisterende veier skal reetableres, og i tillegg skal det bygges nytt fortau ved innkjørselen til Dalehaugen.

Arbeidet starter opp i januar 2018 og skal etter planen være ferdig i juni 2019.

Utsnitt av kart over Hundvåg med anbefalt midlertidig skolevei
Anbefalt midlertidig skolevei

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

For å gjøre situasjonen bedre for alle kundene som skal til Buøy Bakeri har vi sett oss nødt til å stenge krysset Fregattveien/Buøy Bakeri. I krysset legger vi opp til parkering for bakeriets kunder. Dette gjør at folk som har adresse fra Fregattveien 13 og videre østover må benytte Runeveien for å komme til eiendommene. Se skisse under. Beklager ulempen dette medfører for dere. 

Omkjøringsvei Runeveien.jpg
Omkjøringsvei Runeveien

Brakker og utstyr blir lagret på friarealet i nærheten av Buøy Ring 13, og på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål knyttet til prosjektet.

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no