Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskifting av vannledning i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien

Utskifting av vannledning i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien

Prosjektbeskrivelse 

På grunn av hyppige brudd og dårlig kvalitet på den kommunale vannledningen i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien, har Stavanger kommune besluttet å legge ut ny vannledning. Under arbeidet med dette har vi noen steder avdekket meget dårlige avløpsledninger og vi blir å skifte ut disse i deler av Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien. 

Nye ledninger Lyngvollveien.jpg
Nye ledninger Lyngvollveien

Omkjøringsvei Vestvollveien/Håvollveien

I forbindelse med anlegget må vi stenge krysset Vestvollveien/Lyngvollveien når vi skal skifte ut vannledningen på dette strekket. Dette medfører at beboere i Vestvollveien og Håvollveien må benytte omkjøringsvei via Skolevollen.

Vi er dessverre nødt til å lede biltrafikken inn på gang- og sykkelvei og forbi en lekeplass, så vi vil på det sterkeste oppfordre alle bilister om å kjøre ytterst forsiktig og ta hensyn til deres egne og naboens skolebarn. -Og selvfølgelig ta hensyn til alle andre gående og syklende.

Omkjøringsvei Vestvollveien/Håvollveien.jpg
Omkjøringsvei Vestvollveien/Håvollveien

Fremdrift 

Arbeidet starter opp i månedsskiftet august/september og vil avsluttes i slutten av april 2019. 

Vannforsynning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal fornyes vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen. 

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost. 

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet. 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden 

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler medføre støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. 

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no

Alf Enoksen

oppsynsmann

Mobil:
918 81 654
E-post:
alf.enoksen@​stavanger.kommune.no