Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst

Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst

Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst, kartutsnitt, jpg
Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst, kartutsnitt

Stavanger kommune skal skifte ut vannledning på Engøy og Sølyst. 

Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst, kartutsnitt av riggplass, jpg
Utskifting av vannledning på Engøy og Sølyst, kartutsnitt av riggplass

Framdrift

Anlegget vil starte opp i begynnelsen av juni 2018 og skal være ferdig i løpet av november 2018. Vi kommer til å informere om framdriften på www.stavanger.kommune.no/engoysolyst

Vannforsynning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen. 

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet. 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger kan det også bli arbeid på ettermiddag og kveldstid.  


Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

Kontaktinformasjon

Alf Enoksen

oppsynsmann

Mobil:
918 81 654
E-post:
alf.enoksen@​stavanger.kommune.no

Heidi Lindseth

anleggsleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no