Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskiftning av vann- og avløpsledningene i Marieroalleen og Bruvikveien

Utskiftning av vann- og avkløpsledninger i Bruvikveien

Prosjektbeskrivelse


Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i nedre del av Marieroalleen og Bruvikveien. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. Ca. 220m med lavspentkabler inkludert gatelys skal også skiftes.

Arbeidet starter opp i mai 2020 og skal etter planen være ferdig i mai 2021.

Flyfoto over anleggsområdet.

Vannforsyning i anleggsperioden


Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det mye fjell i grunnen kan det bli nødvendig med meisling/sprenging.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Vidar Øvrebø

Fromann, Nordbø Maskin

Mobil:
975 50 551
E-post:
vidar@nordbomaskin.no

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no