PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Utskiftning av vann- og avløpsledninger

flyfoto over anleggsområdet

 

Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Det har til nå blitt skiftet ut vann- og avløpsledninger i deler av Dusavikveien, Neptunveien, Chr. Bjellands gate, Nestunveien og Granlibakken. I forbindelse med prosjektet vil det bli etablert fortau langs nordsiden av Neptunveien og et fortau i Granlibakken. Gatelys skal også skiftes.

Videreføring av arbeidet

Det har blitt bestemt å videreføre arbeidet med å skifte ut vann og avløpsledninger på Tasta. I høst vil derfor vann og avløpsledninger i Granlibakken, mellom kryssene med Nestunveien og Midtunveien bli skiftet ut.

Kart Tasta

Arbeidene starter opp i august, og skal etter planen være ferdig i november 2022. I tillegg til utskiftning av vann og avløpsledninger vil det også lages et nytt fortau langs Granlibakken.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at dere som bor i området får adkomst til boligene deres, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til eiendommene. De som blir berørt av dette vil bli kontaktet per SMS/brev med mer informasjon om når veien blir sperret av.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det mye fjell i grunnen kan det bli nødvendig med meisling/sprenging.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Anders Rolandsen

Byggeleder Stavanger kommune

Mobil:
993 76 973

Rolf Stenseth

Driftsleder Grunnservice AS

Mobil:
991 63 453