PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskiftning av vann og avløpsrør med nye VA-ledninger i Marieroalleen og Storflåtveien på Mariero

Utskiftning av vann og avløpsrør med nye VA-ledninger i Marieroalleen og Storflåtveien på Mariero

PROSJEKTBESKRIVELSE

Stavanger kommune ved anleggsprosjekter skal skifte ut ca. 400 m vann og avløpsrør med nye VA-ledninger i Marieroalleen og Storflåtveien på Mariero. Dette anlegget er en videreførelse fra nylig oppgraderte anlegg som er lagt til Bruvikveien.

Det er også flere gamle trær som må i varetas i anleggsområdet. SK har fått utarbeidet en tiltaksplan fra Aborist, som er med i oppfølgingen av trær på en forsvarlig måte i anleggsperioden.

Lnett deltar i prosjektet med, nye lavspent og høyspentkabler.

Det er lagt opp til oppstart av anleggsarbeidene februar/mars 2023 og med ferdigstillelse mai 2024. Nordbø Maskin AS

 

Oversiktsfot med markeringer av gatene som skal jobbes med.

 

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN


Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger kan arbeider også pågå ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander får da midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten. Det vil i anleggsperioden bli installert 2,0 stk . el. ladestasjoner for elbiler, som administreres av Nordbø Maskin AS. Ladestasjoner er beregnet for beboere som ikke har tilgang til å lade på egen eiendom.

Brakker og utstyr blir lagret på fotballbanen ved Storflåttveien.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

KONTAKT OSS


Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

  • Arild Hegdal mob. 468 08 259, arild.hegdal@stavanger.kommune.no
  • Lars Johan Kramper mob. 908 37 448, lars.kramper@stavanger.kommune.no