Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Vågedalen

Vågedalen

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Vågedalen for å få et mer driftssikkert anlegg. Det er avdekket at flere av rekkehusene er feilkoblet med spillvann til overvannsledningen. I forbindelse med arbeidet vil også gatebelysningen ble skiftet.

Arbeidet starter opp i begynnelsen av juni, og skal etter planen vare i 5 mnd. Det er Plan- og anleggsavdelingen i kommunen som skal utføre arbeidet.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Brakker og utstyr blir lagret ved Kari Lofthus gate

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Oppsynsmann, Geir Henningsen
Telefon: 908 89 402
E-post: geir.henningsen@stavangeer.kommune.no

Oppsynsmann, Roy Røsstad
Telefon: 976 02 707
E-post: roy.røsstad@stavangeer.kommune.no

Anleggsleder, Kine Homleid Johansen
Telefon: 928 63 654
E-post: kine.homleid.johansen@stavangeer.kommune.no