Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Varden nord

Varden nord

Oversiktsbilde  Varden nord

Prosjektbeskrivelse

Utskifting av vann og avløpsnett

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Lettseparering innebærer at vi leder bort alt overvann fra veiene, og dermed frigjør mer kapasitet i avløpsledningene. Anlegget omfatter utskifting av over 1400m vannledning, legging av 1000m ny overvannsledning og strømperenovering av 1000m eksisterende AF-ledninger.  

Arbeidet starter opp i uke 40 og er forventet ferdig sommer 2020. Det er Plan- og anleggsavdelingen i kommunen skal utføre arbeidet.Vi kommer til å starte arbeidet i ved i Hjelmelandsgata, ved Egersundgata 3. Det vil etter hvert bli arbeid i flere gater. 

Varden nord
Varden nord

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Parkering 

Parkering forbudt
Parkering forbudt

Parkering forbudt
Parkering forbudt

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.Omkjøring vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret ved Lyses trafo stasjon i enden av Hjelmelandsgata.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Oversikt riggområde Varden nord

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Ørjan Larsen

Anleggsleder

Mobil:
458 69 302
E-post:
orjan.larsen@stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no