Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Varden nord

Varden nord

Flyfoto over anleggsområdet

 

Prosjektbeskrivelse

Utskifting av vann og avløpsnett

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Lettseparering innebærer at vi leder bort alt overvann fra veiene, og dermed frigjør mer kapasitet i avløpsledningene. Anlegget omfatter utskifting av over 1400m vannledning, legging av 1000m ny overvannsledning. Vi har utvidet prosjektet og inkluderer nå Østre Ring, samt overvannsledning ned til sjøen fra Østre Ring.

Arbeidet startet opp i uke 40 (2019) og er nå forventet ferdig des 2020. Det er Plan- og anleggsavdelingen i kommunen skal utføre arbeidet.

flyfoto over anleggsområdet

VA-arbeidet er ferdig i Jelsagata, Hjelmelandsgata og Kristine Berges vei. I Vardeveien og Vestvigveien gjenstår det noen meter før vi er ferdige med VA-ledningene også her. I Jelsagata har vi nå fått lagt et lag med asfalt. 

I midten av mai planlegger vi å starte opp arbeidet med å legge en overvannsledning fra Østre Ring og ned til sjøen. Fra pumpestasjonen i Paradisveien til sjøen vil overvannsledningen gå i samme trase som nødoverløpet fra pumpestasjonen går i dag. Fra pumpestasjonen og opp til Østre Ring vil denne traseen gå oppover muren og bores igjennom denne.

flyfoto over anleggsområdet

Når vi har fått med oss overvannsledningen opp til Østre Ring, vil vi starte gravingen i denne gaten. Vi blir da nødt til å stenge gaten og legge om bussruten til buss nr. 13. Denne vil nå kjøre 44 fra byen og over Strømsbrua før den kjører Østre Ring, Egersundsgata og Hjelmelandsgata tilbake til byen. Busstoppet ved Østre Ring 15 vil bli stengt. Benytt stopp i Hjelmelandsgata. Det vil ikke være mulig å kjøre igjennom Østre Ring i perioden vi graver.

flyfoto over anleggsområdet

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Parkering 

flyfoto over anleggsområdet

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Omkjøring vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret ved Lyses trafo stasjon i enden av Hjelmelandsgata.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

flyfoto over anleggsområdet

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Ørjan Larsen

Anleggsleder

Mobil:
458 69 302
E-post:
orjan.larsen@stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

anleggsleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no