PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Varden sør

Varden sør - utskiftning av vann og avløpsnettet

PROSJEKTBESKRIVELSE

Karutsnitt over anleggsområde Varden sør

 


Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Lettseparering innebærer at vi leder bort alt overvann fra veiene, og dermed frigjør mer kapasitet i avløpsledningene. Anlegget omfatter utskifting av vann- og avløpsledninger i Godalsveien, Dalaneveien, Heskestadveien, og deler av Solheimsveien og Dalabrekkå. I forbindelse med prosjektet skal det også opparbeides nytt fortau i Dalaneveien og legges en høyspentkabel for Lyse.

Arbeidet starter opp i uke 3, med noen prøvegravinger, og er forventet ferdig våren 23. Det er Utbyggingsavdelingen i Stavanger kommune som utfører arbeidet.

Vi starter med gravingen i Godalsveien, i perioden vil det være omkjøring via Solheimsveien.

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Utstyr blir lagret ved grøften i gatene.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Når vi graver i starten av Dalaneveien, vil det bli omkjøring via Solheimsveien. Det vil også bli parkering forbudt i starten av Solheimsveien (ved Østre Ring)

Slik at anleggsbilene våre klarer svingen. Vi oppfordrer også de som har mulighet til å parker på eiendommen sin til å gjøre dette.

Rute for kjørende
Rute for kjørende

KONTAKT OSS
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

 

 

Kontaktinformasjon

Kine Homleid Johansen

prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no

Sigbjørn Kloster

Oppsynsmann