Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Prosjekt: Kollektiv- og sykkelgate gjennom sentrum

Prosjekt: Kollektiv- og sykkelgate gjennom sentrum

Kort fortalt

  • Sentrumsgatene fra Byterminalen via Kongsgata, Klubbgata og Verksgata til Fiskepiren skal tilrettelegges bedre for syklister og kollektivtrafikk. I tillegg skal byrommet oppgraderes.
  • NĂ¥ er stillingen som prosjektleder ledig
Kollektiv- og sykkelplaner for Stavanger sentrum

Stavanger kommune skal bygge ny kollektiv- og sykkelgate gjennom sentrum. Det betyr at det må tenkes nytt rundt hele passasjen fra Byterminalen til Fiskepiren

Formål med prosjektet

Formålet med det nye prosjektet er å tilrettelegge for busstrafikk og sykkel samt finne en god funksjon og estetikk for byrommet.
Gjennom prosjektet, som starter 2018 med forprosjekt og mulighetsstudie, skal det utredes hva som er årsaken til dagens situasjon i Kongsgata, hva som er gjort tidligere og hva som anbefales for å kunne legge best mulig til rette for både buss, sykkel og myke trafikanter. Basert på resultatene i forstudien og mulighetsanalysen skal det i neste steg lages detaljerte byggeplaner for anleggsgjennomføringen i Kongsgata.

Når kommunedelplan for sentrum er vedtatt starter neste fase med forprosjekt og mulighetsstudie for Klubbgate og Verksgata. Det skal ses se på hvordan totalfunksjonen i byrommet og integrasjonen mellom sykkel, myke trafikanter og kollektivtrafikken skal virke. Basert på en gatebruksplan skal de siden lages byggeplaner for anleggsgjennomføringen.

Stilling ledig: Prosjektleder

Plan- og anleggsavdelingen er nå på jakt etter personen som skal lede dette arbeidet. Prosjektet starter med en et forprosjekt/mulighetsstudie 2018 og skal gjennomføres i flere faser. Prosjektlederen vi få ansvar for hele prosjektet fra forprosjekt til ferdig anlegg der det viktigste vil være kvalitet, fremdrift og økonomi.

Les mer om stillingen og søk

Stavanger sentrum - kollektiv og sykkel
Stavanger sentrum - kollektiv og sykkel

Dagens situasjon Kongsgata

Kongsgata er en del av middelalderbyen og fungerer som en av hovedårene inn til Stavanger sentrum. Gata bærer preg av høy belastning fra buss, kombinert med dårlige grunnforhold. Dette har resultert i setninger gjennom hele gateløpet. Kongsgata er også en del av hovedsykkelrutene i Stavanger, men gata er pr. i dag ikke spesielt tilrettelagt for sykkel. Myke trafikanter er henvist til relativt smale fortauer på begge sider. Mot sentrum bær gaten preg av handel. 

Dagens situasjon Klubbgata

Klubbgata ligger som ett skille mellom middelalderbyen og kjøpesenteret Sten og strøm. På tross av høy trafikk fra bil, buss og myke trafikanter er det stort sett god kvalitet på hele gateløpet. Det er busstopp i begge retninger samt flere parkeringsanlegg knyttet til gata. Langs klubbgate er det pr i dag brede fortauer og flere mindre torg. Gaten er grønn med mange trær og har preg av myldrende gateliv. 

Dagens situasjon Verksgata

Verksgata er en gate for bilistene, her er det to filer i hver retning og ett oversiktlig miljø for bilkjøring. Gaten har brede fortauer på begge sider og mange grønne treer. Helt i øst åpner gaten seg op mot en stor åpen plass.