Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Skal du lage avkjørsel?

Skal du lage avkjørsel?

Kort fortalt

 • Hvis du skal etablere ny, utvide eller endre bruk av avkjørsel til kommunal vei må du søke om tillatelse.
 • Bor du inntil fylkesvei eller riksvei må du sende søknad til Statens vegvesen.

Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes, er av stor betydning for trafikkavviklingen og ikke minst trafikksikkerheten. I den tette byen har avkjørsler også en estetisk betydning.

Sjekk hvilke planer som gjelder for eiendommen din

Du finner ut hva som er tillatt på din eiendom i vår kartløsning

Kommunale veier i kartet er hvite. Fylkes- og riksveier er vist med farge.

Kommunalteknisk veinorm fastsetter detaljert hvordan en avkjørsel til en kommunal vei skal være. 

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Før du søker om avkjørsel kan du kontakte Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 eller e-post postmottak.innbyggerservice@​stavanger.kommune.no for å avklare ting du lurer på i forbindelse med søknaden. De setter deg i kontakt med rett saksbehandler. 

Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes, er av stor betydning for trafikkavviklingen og ikke minst trafikksikkerheten. jørsel
Illustrasjon: Statens vegvesen

Send nabovarsel

Før du kan sende inn søknaden til oss må du sende skriftlig varsel til berørte naboer. I varselbrevet må det klart fremgå hvilke endringer som foreslås. Naboene har 21 dager til å komme med sin uttalelse. Dersom det kommer uttalelser til nabovarslingen skal de sende dem til deg. Disse sender du inn sammen med søknaden.

Nabovarselet skal inneholde

 • tekst med beskrivelse av hva som ønskes
 • kart som viser plassering og utforming av ønsket avkjørsel og krav til frisikt

Send søknaden din til kommunen

Etter at høringsfristen for nabovarselet er utløpt, sender du søknaden til kommunen.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Beskrivelse av hva du ønsker å lage. Med begrunnelse.
 • Kart som viser plasseringen og utformingen av avkjørselen. Kart kan du bestille elektronisk i vår selvbetjeningsløsning. Der kan du også bestille naboliste. Naboliste må være med i søknaden. 
 • Kopi av nabovarsel.
 • Kopi av innkomne merknader og dine kommentar til disse. 

Søknader til kommunen kan du sende på e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller per brev til:

Stavanger kommune ved Park og vei
Postboks 8001
4068 Stavanger

Når får du svar på søknaden din?

Når søknaden er komplett vil vi behandle den – normalt innen fire uker. Du får melding om vedtaket, og alle som har hatt merknader får en kopi.

Dersom vi ser at noe mangler vil vi sende deg et foreløpig svar, og ber deg sende inn mer informasjon.

Må du betale gebyr?

 • 6 400 kroner for behandling av avkjørsel som mindre endring av reguleringsplan.
 • 6 270 kroner for behandling av avkjørsel som dispensasjon fra reguleringsplan.
 • 0 kroner for behandling av avkjørsel etter veglova.

Prisene er hentet fra kommunens gebyrregulativ for 2019.

Retninglinjer for avkjørsler

Erfarne utbyggere, andre kommuner og andre som ønsker informasjon om hvordan saker behandles kan lese våre retningslinjer for avkjørsler.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no